Blog strona 519
                                               

Instytut Cervantesa w Warszawie

Instytut Cervantesa w Warszawie – powstała w 1994 placówka organizacji promocji kultury hiszpańskiej. Organizacyjnie wchodzi w skład komórek Ambasady Hiszpanii w Polsce. W 2008 w Warszawie została otwarta nowa siedziba instytutu będąca ówcześnie ...

                                               

Instytut Inicjatyw Pozarządowych

Instytut Inicjatyw Pozarządowych – polska fundacja, której misją jest inicjowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, a zwłaszcza przyczynianie się do rozwoju sektora pozarządowego w Polsce. Instytut Inicjatyw Pozarządowych pows ...

                                               

Instytut Konfucjusza

Instytuty Konfucjusza – sieć organizacji non-profit, których celem jest propagowanie języka chińskiego i chińskiej kultury. Patronem Instytutów jest chiński mędrzec, nauczyciel i filozof Konfucjusz. W Instytutach Konfucjusza prowadzone są kursy j ...

                                               

Internet Archive

Internet Archive – instytucja non-profit znajdująca się na przedmieściach San Francisco, która zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem archiwum rozmaitych zasobów multimedialnych. Archiwum to obecnie zawiera gromadzone w odstępach ok. dwumiesię ...

                                               

Internet2

Internet2 – niedochodowe konsorcjum rozwijające i wdrażające technologie sieciowe, wykorzystujące głównie szybki transfer danych. Zostało założone w październiku 1996 i zrzesza 207 uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych, agencji rządowych oraz par ...

                                               

Ipas

Ipas – założona w 1973 roku światowa organizacja non-profit, która działa na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet, a zwłaszcza wyeliminowania śmierci i okaleczeń spowodowanych przez poddanie się nielegalnym zabiegom przerwania ciąży. Celem Ipas jest ...

                                               

Japan Amateur Radio League

Japan Amateur Radio League – organizacja non-profit zrzeszającą japońskich krótkofalowców. JARL została założona w 1926 roku przez grupę japońskich entuzjastów łączności radiowej w celu promowania rozwoju i wykorzystywania technologii fal radiowych.

                                               

Junior enterprise

Junior Enterprise – organizacja non-profit zarządzana w całości przez studentów, która oferuje usługi doradcze dla firm. Zakres działalności zależy od profilu studiów ich członków. Celem działalności Junior Enterprises jest łączenie teorii akadem ...

                                               

KDE e.V.

KDE e.V. – stowarzyszenie zarejestrowane reprezentujące społeczność skupioną wokół KDE w sprawach prawnych i finansowych. Wspiera finansowo, przez przekazywanie sprzętu i inne darowizny, a następnie dysponuje nimi, aby wspierać rozwój KDE, a nie ...

                                               

Khan Academy

Khan Academy – edukacyjna organizacja non-profit założona w roku 2006 przez absolwenta Massachusetts Institute of Technology, Salmana Khana. Hasło przedsięwzięcia to "zapewnienie wysokiej jakości edukacji każdemu i wszędzie”. Na stronie interneto ...

                                               

Kinderstern

Kinderstern – grafika niemieckiej artystki Imi Knoebel stworzona w 1988 roku, i jednocześnie organizacja non-profit działająca na rzecz ochrony praw dzieci z siedzibą w Düsseldorfie. Pozyskane finanse z produktów i eventów sygnowanych tą grafiką ...

                                               

Kiva (organizacja)

Kiva Microfunds – organizacja pozwalająca ludziom z całego świata udzielać nieoprocentowanych mikrokredytów drobnym przedsiębiorcom z krajów rozwijających się. Kiva jest pozarządową organizacją typu non-profit z siedzibą w San Francisco w USA. Fu ...

                                               

Komitet do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej

Komitet do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej – organizacja utworzona przez Międzynarodową Radę Unii Naukowych w 1958 roku. Zadaniem Komitetu jest promowanie i koordynacja badań kosmosu na poziomie międzynarodowym, a szczególnie wymiana i rozpows ...

                                               

Komitet Lekarzy na rzecz Medycyny Odpowiedzialnej

Komitet Lekarzy na rzecz Medycyny Odpowiedzialnej – amerykańska organizacja non-profit zajmująca się promowaniem diety wegańskiej w ramach profilaktyki zdrowotnej wielu chorób cywilizacyjnych, a także popularyzacją takich metod prowadzenia badań ...

                                               

La Jolla Playhouse

La Jolla Playhouse – profesjonalny teatr o charakterze organizacji non-profit utworzony w 1947 przez aktorów Gregory’ego Pecka, Dorothy McGuire i Mela Ferrera, przy finansowym wsparciu producenta Davida O. Selznicka. Początkową siedzibą było audy ...

                                               

Law Enforcement Action Partnership

Law Enforcement Action Partnership, wcześniej Law Enforcement Against Prohibition – międzynarodowa organizacja edukacyjna typu non-profit, która działalność publiczną rozpoczęła w styczniu 2003 roku. LEAP posiada 100 lektorów oraz Radę Doradczą, ...

                                               

Liga Małżeństwo Małżeństwu

Liga Małżeństwo Małżeństwu – katolicka organizacja non-profit zajmująca się promowaniem naturalnego planowania rodziny.

                                               

Liga Praw Człowieka

Liga Praw Człowieka – organizacja pozarządowa zajmująca się monitoringiem, ochroną i promowaniem praw człowieka. Liga Praw Człowieka została założona w 1898 roku przez Ludovica Trarieux jako odpowiedź na aferę Dreyfusa. W myśl pierwszego statutu ...

                                               

Linux Foundation

Linux Foundation – organizacja typu non-profit powołana poprzez fuzję dwóch organizacji linuksowych: Free Standards Group i Open Source Development Labs. Fundacja sprawuje kontrolę nad przydzielaniem zezwoleń na wykorzystywanie znaku towarowego L ...

                                               

Mars One

Mars One – niedoszły prywatny projekt prowadzony przez holenderskiego przedsiębiorcę Bas Lansdorpa, którego celem miało być ustanowienie stałej kolonii ludzkiej na Marsie. Plan zakładał wysłanie prywatnego satelity komunikacyjnego na orbitę Marsa ...

                                               

Mars Society

Mars Society – organizacja non-profit powstała w 1998 roku z inicjatywy dr. Roberta Zubrina, inżyniera z koncernu Lockheed Martin. Głównym celem The Mars Society jest eksploracja i przyszłe osadnictwo na Marsie. Konferencja założycielska odbyła s ...

                                               

Mayo Clinic

Mayo Clinic – amerykańska organizacja non-profit działająca w branży medycznej. Jej siedziba mieści się w Rochester. Zatrudnia blisko 4.7 tys. lekarzy i naukowców oraz ok. 58.4 tys. współpracującego personelu służby zdrowia. Stowarzyszenie specja ...

                                               

Methuselah Foundation

Methuselah Foundation – organizacja non-profit, zajmująca się badaniami w kierunku przedłużania życia, założona przez biogerontologa Aubreya de Grey i Davida Gobela, z siedzibą w Springfield w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych. Nazwa fundac ...

                                               

Międzynarodowa Federacja Dokumentacji

Międzynarodowa Federacja Dokumentacji – stowarzyszenie z siedzibą w Hadze, popierające rozwój działalności dokumentacyjnej i informacyjnej poprzez współpracę międzynarodową. Popierało badania w tych dziedzinach, organizowało wymianę informacji or ...

                                               

Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych

Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych – międzynarodowa organizacja non-profit zrzeszająca krytyków filmowych z całego świata. Za cel stawia sobie promocję kina i sztuki filmowej. Została utworzona w czerwcu 1930 roku w Brukseli i obecnie zr ...

                                               

Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki

Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki – pozarządowa organizacja non-profit zajmująca się inicjowaniem i koordynowaniem studiów i badań geodezyjnych i geofizycznych. Została założona w 1919 roku. Polska należy do Unii od 1924 roku. Zrzesza nast ...

                                               

Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych

Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych – niezależna instytucja i organizacja naukowa o zasięgu międzynarodowym, mająca na celu promowanie leśnictwa, rozwijanie badań leśnych. Pełni ważną rolę w tworzeniu sieci współpracy naukowej w le ...

                                               

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników – organizacja non-profit zrzeszająca projektantów, producentów biżuterii, właścicieli galerii, naukowców, badaczy, gemmologów, muzealników, kolekcjonerów i handlowców wyrobami z bursztynem.

                                               

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów – organizacja chrześcijańska, wyrosła i zakorzeniona w teologii protestanckiej, związana z nurtem ewangelicznym. Statutowym celem organizacji jest popularyzacja Pisma Świętego wśród społeczeństwa poprzez b ...

                                               

Międzynarodowy Instytut Komunikacji i Rozwoju

Międzynarodowy Instytut Komunikacji i Rozwoju – międzynarodowy instytut z siedzibą w Hadze. Jest organizacją non-profit, założoną przez Ministerstwo Współpracy Rozwojowej Holandii w 1996 roku. Celem IICD jest wspieranie zrównoważonego rozwoju pop ...

                                               

Mind and Life Institute

Instytut Umysłu i Życia – organizacja non-profit, założona w celu poszukiwań odpowiedzi na pytania o naturę rzeczywistości i możliwości poprawy jakości życia, badań i wymiany myśli na obszarze między nauką i buddyzmem; metodami działania są międz ...

                                               

MitOst

MitOst e.V. – niezależna, pozarządowa organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Berlinie, zarejestrowana jako stowarzyszenie. MitOst wspiera wymianę kulturową i językową w Europie środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej, Azji środkowej i ...

                                               

National Endowment for Democracy

National Endowment for Democracy – amerykańska organizacja typu think tank, której deklarowanym celem jest szkolenie ludzi w demokracji i zarządzaniu grantami finansowymi. Organizacja ta została założona w 1983 roku i w dużej mierze jest ona fina ...

                                               

National Information Standards Organization

National Information Standards Organization – amerykańska organizacja ustanawiająca standardy w dziedzinie usług informacyjnych, zarówno tradycyjnych, jak i związanych z nowymi technologiami. Założona została w 1939 roku, a zarejestrowana jako ed ...

                                               

National Rifle Association

National Rifle Association of America – organizacja non-profit działająca na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. NRA działa na rzecz propagowania prawa do posiadania broni palnej, bezpieczeństwa jej użytkowania, a także prawa do polowania i sam ...

                                               

National Underwater and Marine Agency

National Underwater and Marine Agency – organizacja non-profit założona przez pisarza Clive’a Cusslera zajmująca się poszukiwaniami i badaniem znaczących historycznie wraków okrętów, samolotów itp. NUMA to także fikcyjna organizacja rządowa z ksi ...

                                               

NICAP

Została założona przez fizyka Thomasa Townsenda Browna 24 października 1956. Związani z NICAP byli m.in.: major i ufolog Donald Keyhoe, admirał floty Roscoe Hillenkoetter, kontradmirał Delmer S. Fahrney oraz pułkownik Joseph Bryan III. Tak duża l ...

                                               

Nowa Akropolis

Nowa Akropolis – międzynarodowa organizacja non-profit założona w 1957 roku w Argentynie przez Jorge Ángel Livraga Rizzi, historyka i filozofa. W Polsce organizacja działa od roku 2004. Jej misją jest krzewienie ponadczasowej filozofii w realiach ...

                                               

OGAE

OGAE – pozarządowa, pozapolityczna organizacja non-profit, międzynarodowy fanklub Konkursu Piosenki Eurowizji założony w 1984 w Savonlinnie przez Jari-Pekka Koikkalainena. Do działań organizacji należy m.in. promocja krajowej muzyki popularnej na ...

                                               

Open Doors

Open Doors – chrześcijańska organizacja non-profit wspierająca i monitorująca prześladowanych chrześcijan w 45 krajach, w których są oni w jakiś sposób represjonowani. Jest ona także zaangażowana w dystrybucję Biblii, religijnej literatury i medi ...

                                               

Open Knowledge International

Open Knowledge International – organizacja non-profit, założona na Uniwersytecie w Cambridge w 2004 roku, przez Rufusa Pollocka. Zarejestrowana w Anglii i Walii jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Koncentruje się na rozpowszechnianiu i ...

                                               

Open Source Initiative

Open Source Initiative – amerykańska organizacja pożytku publicznego, założona w lutym 1998 roku przez Erica Raymonda oraz Brucea Perensa w celu promocji Otwartego Oprogramowania.

                                               

OpenStreetMap Foundation

OpenStreetMap Foundation – organizacja non-profit ściśle połączona z projektem OpenStreetMap. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii 22 sierpnia 2006 roku. Głównym celem OSMF jest rozwój oraz dystrybucja d ...

                                               

Planned Parenthood

Planned Parenthood, właściwie Planned Parenthood Federation of America – amerykańska organizacja non-profit działająca na rzecz praw reprodukcyjnych z siedzibą w Nowym Jorku. Jej celem jest propagowanie świadomego rodzicielstwa, kompleksowej eduk ...

                                               

Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera

Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera – polska fundacja założona w 2012, której misją jest wszechstronne wspieranie dzieci dotkniętych Zespołem Aspergera, pomoc ich rodzinom, a także edukacja w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności rodziców, ...

                                               

Pomóż im

Fundacja Pomóż Im – organizacja pożytku publicznego powstała w 2007 roku w Białymstoku. W 2009 roku powołała Białostockie Hospicjum dla Dzieci, które opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi z województwa podlaskiego. Fundacja wyrosła ze Stowar ...

                                               

Porozumienie Kobiet 8 Marca

Porozumienie Kobiet 8 Marca – nieformalna i niezależna grupa kobiet i mężczyzn powstała w 2000 r, domagająca się równouprawnienia kobiet i zmian przeciwstawiających się dyskryminacji kobiet w świetle polskiego prawa. Nazwa grupy nawiązuje do Międ ...

                                               

Project for the New American Century

Project for the New American Century – neokonserwatywna organizacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, określana jako think tank myśli strategicznej.

                                               

Project Reason

Project Reason – fundacja charytatywna założona przez Sama Harrisa, mająca na celu propagowanie wiedzy naukowej i sekularyzmu w społeczeństwie. Zachęca do krytycznego myślenia. Zajmuje się zwoływaniem kongresów, produkcją filmów, funduje badania ...

                                               

Projekt Niewinność

Projekt Niewinność – amerykańska prawnicza organizacja non-profit, której celem jest oczyszczenie z zarzutów osób skazanych wyrokiem sądu za przestępstwa, których nie popełniły. Główną metodą dowodzenia niewinności osoby skazanej jest przeprowadz ...