Blog strona 527
                                               

Ruch Chipko

Chipko - indyjski ruch społeczny powstały w regionie Uttarakhand w roku 1974 w celu obrony drzew przed wycinaniem. Ruch walczył przeciw pozbawianiu ludności wiejskiej tradycyjnych praw do korzystania z lasu. Zasłynął z masowego udziału wiejskich ...

                                               

Ruch Ekologiczno-Pokojowy "Wolę być”

Ruch Ekologiczno-Pokojowy "Wolę Być” – powstał w 1984 r. na bazie tygodnika "Na Przełaj”. W numerze z 1 lipca 1984 roku redakcja zamieściła artykuł zatytułowany "Wolę być” i zaprosiła czytelników tygodnika do dyskusji. Po publikacji łącznie trzec ...

                                               

Ruch Indian Amerykańskich

Ruch Indian Amerykańskich) – współczesna panindiańska organizacja Indian Ameryki Północnej, szczególnie aktywna i popularna w latach 70. XX w., znana z radykalnych wypowiedzi i działań swoich liderów w obronie praw tubylczych Amerykanów. Wspierał ...

                                               

Ruch Obrony Społecznej

Ruch obrony społecznej powstał po II wojnie światowej, nawiązywał do szkół pozytywistycznych a zwłaszcza do socjologicznej, jego powstanie wiąże się z powstaniem Międzynarodowego Instytutu dla Studiów Obrony Społecznej. Ruch dążył do obrony podst ...

                                               

Ruch Obywatelski "Polska XXI”

Ruch Obywatelski "Polska XXI” – organizacja powołana 27 września 2008 przez działające w całej Polsce stowarzyszenia regionalne XXI. Ich działalność związana była z inicjatywą społeczno-polityczną skupioną wokół portalu "Polska XXI”. Ogólnopolski ...

                                               

Ruch racjonalistyczny

Ruch racjonalistyczny – ruch społeczny istniejący w wielu krajach, skupiający ludzi o przekonaniach racjonalistycznych zainteresowanych krzewieniem racjonalizmu w społeczeństwie. Sięga swymi korzeniami epoki Oświecenia, jego znaczący i organizacy ...

                                               

Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej

Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej – polska lewicowa formacja polityczna założona 26 kwietnia 2015 przez przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomira Izdebskiego, startująca w ...

                                               

Ruch Technokratyczny

Ruch Technokratyczny – amerykański ruch społeczny, szczególnie popularny w latach 20. i 30. XX wieku, promujący naukę i technikę jako metodę poprawy warunków bytu. Obecnie ruch ten nie jest już tak popularny, ale występuje pod postacią organizacj ...

                                               

Ruch żółtych kamizelek

Ruch żółtych kamizelek – powstały jesienią 2018, spontaniczny, masowy i niesformalizowany ruch społeczny protestujący przeciwko rosnącym kosztom życia, zwiększaniu obciążeń podatkowych na pracujących obywateli oraz elitom politycznym we Francji, ...

                                               

Satjagraha

Satjagraha – ruch społeczny zainicjowany przez Mahatmę Gandhiego. Opiera się na zasadach ahinsy i propagował demonstrowanie własnych przekonań bez uciekania się do stosowania przemocy, za pomocą akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa. Adepci ident ...

                                               

Save the Ring

Save the Ring – organizacja założona w 2007 roku, walcząca o ocalenie toru Nürburgring. Organizacja ma swoją stronę internetową, a także profil na Facebooku, gdzie poparcie dla niej wyraziło 50 tysięcy osób. W akcję zaangażowała się także Sabine ...

                                               

Szkoła siedmiogrodzka

Szkoła siedmiogrodzka – polityczny i kulturowy ruch w ramach rumuńskiego odrodzenia narodowego w Siedmiogrodzie, w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku; celami tego ruchu były: upowszechnianie unii kościelnej, walka o równouprawnienie Wo ...

                                               

Slaktywizm

Slaktywizm – odnosi się do aktywizmu politycznego bądź społecznego, który nie powoduje istotnych praktycznych skutków, a jedynie przyczynia się do samozadowolenia osoby biorącej udział. Działania uznawane za slaktywizm zwykle są bardzo proste i n ...

                                               

Slow Food

Slow Food – organizacja i jednocześnie ruch społeczny skupiający osoby zainteresowane ochroną tradycyjnej kuchni różnych regionów świata i związanych z tym upraw rolnych i nasion, zwierząt hodowlanych i metod prowadzenia gospodarstw, charakteryst ...

                                               

Smart voting

Smart voting - rodzaj projektów realizowanych przez organizacje zajmujące się monitorowaniem działań podejmowanych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

                                               

Stowarzyszenie Akademickiej Niezależnej Młodzieży Ludowej Orka

Stowarzyszenie Akademickiej Niezależnej Młodzieży Ludowej Orka – organizacja akademickiej młodzieży wiejskiej działająca w latach 1925–1927. Organizacja powstała w 1925 w Warszawie i była silnie powiązana z działalnością Niezależnej Partii Chłops ...

                                               

Straight edge

Straight edge – niehomogeniczny ruch społeczno-kulturalny powstały w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. XX wieku. Jego zwolennicy, nie wyrzekając się typowej dla punkowych subkultur postawy buntu przeciwko społeczeństwu i prowokacyjnych za ...

                                               

Sytuacjonizm (ruch społeczno-artystyczny)

Sytuacjonizm – ruch społeczno-artystyczny powstały w latach pięćdziesiątych XX wieku, skupiający głównie artystów, architektów i radykalnych działaczy studenckich z Francji, Holandii, Belgii, Danii i Włoch. Zrzeszał członków z ruchu artystycznego ...

                                               

TEA Party

TEA Party, notarikon: Taxed Enough Already Party – amerykański populistyczny ruch społeczny o programie konserwatywno–libertariańskim, wyrosły na fali masowych protestów ulicznych w 2009 roku – skierowanych przeciwko reformom administracji prezyd ...

                                               

Terra Madre

Terra Madre Matka Ziemia) - organizacja, sieć zrzeszająca wspólnoty produkujące w sposób odpowiedzialny i zrównoważony żywność wysokiej jakości. Terra Madre odnosi się także do organizowanych co dwa lata konferencji we włoskim Turynie. Ich celem ...

                                               

Tołstoizm

Tołstoizm – doktryna i ruch społeczno-religijny zrodzone w Rosji pod koniec XIX i na początku XX w. pod wpływem poglądów filozoficzno-religijnych Lwa Tołstoja.

                                               

UK Uncut

UK Uncut – sieć grup protestacyjnych działających na terenie Wielkiej Brytanii, założona w październiku 2010 roku w celu organizacji protestów przeciwko unikaniu płacenia podatków w Wielkiej Brytanii oraz podniesienia świadomości społecznej na te ...

                                               

Unia Prezydentów – Obywatele do Senatu

Unia Prezydentów – Obywatele do Senatu – polski ruch społeczno-polityczny zorganizowany w 2011 przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, mający na celu start popieranych przez bezpartyjnych prezydentów miast kandydatów do Senatu RP w wyborac ...

                                               

Vietnam Veterans Against the War

Vietnam Veterans Against the War jest organizacją niedochodową powstałą na połowie lat sześćdziesiątych XX wieku dla wyrażania sprzeciwu wobec wojny wietnamskiej. Po zakończeniu tej wojny VVAW zaczęła przedstawiać się jako ogólnokrajowa organizac ...

                                               

Weganizm

Weganizm – styl życia, którego jedną z cech jest stosowanie diety wegańskiej, czyli rezygnacja ze spożywania produktów zwierzęcych. Weganie dążą jednak do wyeliminowania produktów pochodzenia zwierzęcego nie tylko z diety, ale również ze wszystki ...

                                               

Widsicz

Ruch obywatelski "Widsicz" – ruch obywatelski na Ukrainie, który powstał jako reakcja na dojście do władzy reżimu Wiktora Janukowycza, wskutek działań którego wyolbrzymiła się perspektywa gospodarczej oraz społecznej degradacji.

                                               

Wolna miłość

Wolna miłość – ruch społeczny, który odrzuca małżeństwo, które jest postrzegane jako społeczna i finansowa niewola. Jego pierwotnym celem było odsunięcie rządu od spraw związanych z seksem, takich jak małżeństwo, kontrola urodzin czy cudzołóstwo. ...

                                               

Wolnomyślicielstwo

Wolnomyślicielstwo – ideologia, ruch społeczny zapoczątkowany w dobie Oświecenia przeciwny wszelkim dogmatom, odwołujący się do idei liberalizmu politycznego, społecznego i wyznaniowego, a zasadzający się na poglądzie, iż sądy należy formułować n ...

                                               

World Naked Bike Ride

World Naked Bike Ride, – międzynarodowa kampania, mająca charakter cyklicznie organizowanych przejazdów na rowerach nagich demonstrantów. Po raz pierwszy wspólnie naturyści, artyści-pacyfiści i aktywiści z organizacji ochrony środowiska zorganizo ...

                                               

Związek Filantropów

Związek Filantropów – polskie stowarzyszenie, wzorowane pod względem struktury na masonerii, działające w latach 1787-1789. Jego celem było promowanie "cnót czynnych i użytecznych społecznie”. Kierował nim Feliks Oraczewski. W rocznicę przyjazdu ...

                                               

Związek Młodej Polski Ludowej

Związek Młodej Polski Ludowej – nielegalna organizacja chłopska działająca w Królestwie Polskim w latach 1906–1908. Wyodrębnił się 27 czerwca 1906 z endeckiego Towarzystwa Oświaty Narodowej, na znak protestu przeciwko polityce Stronnictwa Narodow ...

                                               

All World MGR Mandram

All World MGR Mandram – indyjskie stowarzyszenie skupiające fankluby aktora, polityka i filantropa M.G. Ramachandrana. Powołane w 1954, zrzesza trudną do precyzyjnego określenia liczbę mandramów w samym tylko Ćennaj w 2011 działało ich przeszło 1 ...

                                               

College Libertarians

College Libertarians – organizacja zrzeszająca studentów koledżów i uniwersytetów popierających Partię Libertariańską. Organizacja posiada oddziały w 49 stanach i Dystrykcie Kolumbia. Głównym koordynatorem organizacji jest James W. Lark – zarazem ...

                                               

Fabianie

Fabianie lub Towarzystwo Fabiańskie – angielskie stowarzyszenie reformistyczne, mające na celu przekształcenie ustroju kapitalistycznego w socjalistyczny. Obecni członkowie w poglądach są zgodni z Partią Pracy.

                                               

Gostynińska Wspólnota Samorządowa

Gostynińska Wspólnota Samorządowa - stowarzyszenie, lokalna organizacja pozarządowa, działająca na polu samorządowym i charytatywnym, mająca siedzibę i funkcjonująca w Gostyninie. Jest największym stowarzyszeniem, które działa na terenie powiatu ...

                                               

Junge Nationaldemokraten

Młodzi Narodowidemokraci – oficjalna młodzieżówka Narodowodemokratycznej Partii Niemiec. W swoich dokumentach programowych deklaruje ona, że jej celem jest wychowywanie młodzieży w duchu narodowym.

                                               

Libertariańskie Towarzystwo Islandii

Libertariańskie Towarzystwo Islandii - organizacja polityczna założona w Reykjaviku 10 sierpnia 2002 roku. Jej celem jest promocja idei libertariańskich, poprzez różnego rodzaju spotkania, wykłady czy publikacje. Nie bierze udziału w wyborach i n ...

                                               

Międzynarodowe Afrykańskie Stowarzyszenie

Międzynarodowe Afrykańskie Stowarzyszenie było organizacją założoną przez gości Brukselskiej Konferencji Geograficznej w 1876 zwołanej przez Króla Leopolda II z Belgii. Władca używał Stowarzyszenia, by kierować potajemnie Wolnym Państwem Kongo, k ...

                                               

Polonia (tajne stowarzyszenie)

Polonia – polskie tajne stowarzyszenie akademickie o charakterze niepodległościowym, działające w Berlinie w latach 1819-1822 pod hasłem Wolność i Ojczyzna. Powstało w maju 1819 i działało wśród polskich studentów uczelni berlińskich, przede wszy ...

                                               

Fasces

Fasces lub rózgi liktorskie – obwiązany rzemieniem pęk rózg, czasem z zatkniętym weń toporem o podwójnym żelaznym ostrzu. Fasces pierwotnie stanowił symbol władzy każdego etruskiego króla – lukumona lucumo, niesiony przez jego liktorów lictores, ...

                                               

Fourteen Words

Fourteen Words – często używane przez neonazistów i białych rasistów wyrażenie symbolizujące zdania: lub rzadziej: Slogan ten został stworzony przez Davida Lane’a, nieżyjącego już członka organizacji The Order. Inspiracją był fragment część I, ro ...

                                               

Rodło (symbol)

Rodło powstało po przejęciu przez Adolfa Hitlera władzy w Niemczech. Naziści w ramach likwidacji struktury organizacyjnej Republiki Weimarskiej zmieniali także symbolikę wszystkich niemieckich organizacji i instytucji. Godłem państwowym Niemiec s ...

                                               

Strzałokrzyż

Strzałokrzyż – symbol stworzony na Węgrzech w latach 30. XX wieku, będący znakiem tamtejszej partii faszystowskiej. Przewodził jej Ferenc Szálasi, były wojskowy. W 1939 roku ugrupowanie to liczyło 500 tys. członków i zdobyło 31 miejsc w wyborach ...

                                               

Swastyka

Swastyka – znak zazwyczaj w kształcie równoramiennego krzyża, o ramionach zagiętych pod kątem prostym. Nazwa svastika pochodzi z sanskrytu i oznacza "przynoszący szczęście”. Swastyka jest symbolem religijnym, obecnym w większości kultur i religii ...

                                               

Symbolika faszystowska

Faszyzm jest ruchem różnorodnym i występuje w wielu odmianach, szczególnie rozpowszechnionych w okresie międzywojennym. Jego zwolennicy w poszczególnych krajach posługują się więc różnoraką symboliką. Często nawiązuje ona do specyfiki historii da ...

                                               

Symbolika neonazistowska

Symbolika neonazistowska – grupa symboli, znaków, skrótowców tworzonych z cyfr i liter, odwołujących się do ideologii neonazistowskiej, często wykorzystywanych jako forma ukryta treści ze względu na sankcje prawne wynikające z ich używania.

                                               

Trzy Strzały

Trzy Strzały – symbol zaprojektowany w 1931 roku przez Rosjanina Siergieja Czachotina i Niemca Karla Mierendorffa dla niemieckiej organizacji antyfaszystowskiej Front Żelazny.

                                               

Wolfsangel

Wolfsangel jest symbolem heraldycznym, używanym także przez nazistów, a obecnie przez neonazistów. W tym kontekście jest on opisywany jako modyfikacja runy Eihwaz, z dodaną pionową linią. Symbol w pozycji wertykalnej znany jest także jako "piorun ...

                                               

Wstążka św. Jerzego

Wstążka św. Jerzego – społeczna akcja, mająca na celu upamiętnienie uczestników II wojny światowej w Dniu Zwycięstwa. Akcja polega na noszeniu i umieszczaniu na widocznym miejscu symbolicznych wstążek. Symbol akcji jest miniaturową repliką tradyc ...

                                               

Wikiprojekt: Polityka/Szablony

Szablon:Władcy Niderlandów Szablon:Królowie Tonga Szablon:Królowie Bhutanu Szablon:Królowie Nepalu Szablon:Królowie Belgów Szablon:Królowie Kambodży