Blog strona 63
                                               

Historia literatury

Historia literatury – jeden z podstawowych działów literaturoznawstwa zajmujący się przekształceniami w literaturze określonego kręgu językowego dokonywanymi na tle historycznym. Historia literatury zajmuje się periodyzacją procesu historycznolit ...

                                               

Teatr

Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub budynek, w którym odgrywane jest przedstawienie.

                                               

Numerologia

Numerologia – prognozowanie z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi ma związek z jego losem. Numerologia uważana jest za pseudonaukę, nie mającą żadnych racjonalnych ani eksperymentalnych podstaw. Przedm ...

                                               

Liczba

Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce. Pierwotnie liczby służyły do porównywania wielkości zbiorów przedmiotów, później także wielkości ciągłych, obecnie w matematyce są rozważane jako twory abstrakcyjne, w ode ...

                                               

1 (liczba)

1 – liczba naturalna następująca po 0 i poprzedzająca 2. 1 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w dwójkowym, ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym. Każda liczba całkowita jest podzielna przez ...

                                               

10 (liczba)

10 – liczba naturalna następująca po 9 i poprzedzająca 11. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 10 jest spełniony wówczas, gdy ostatnia cyfra dzielnej to zero. 10 jest także podstawą najczęściej stosowanego systemu p ...

                                               

10000 (liczba)

10000 jest liczbą Harshada 10000 jest liczbą wesołą 10000 jest liczbą potężną 10000 należy do jednej trójki pitagorejskiej 10000, 390561, 390689 10000 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie licz ...

                                               

100 (liczba)

100 jest liczbą Harshada 100 jest liczbą potężną 100 należy do dziewięciu trójek pitagorejskich 28, 96, 100, 60, 80, 100, 75, 100, 125, 100, 105, 145, 100, 240, 260, 100, 495, 505, 100, 621, 629, 100, 1248, 1252, 100, 2499, 2501. 100 jest liczbą ...

                                               

1000 (liczba)

1000 jest liczbą praktyczną 1000 jest liczbą wesołą 1000 jest liczbą potężną 1000 należy do dwóch trójek pitagorejskich 1000, 15609, 15641, 1000, 249999, 250001. 1000 jest sześcianem 10 3 1000 jest liczbą Harshada 1000 jest palindromem liczbowym, ...

                                               

101 (liczba)

101 jest mniejszą z liczb bliźniaczych 101, 103 101 jest liczbą pierwszą Chena 101 należy do dwóch trójek pitagorejskich 20, 99, 101, 101, 5100, 5101. 101 jest sumą pięciu kolejnych liczb pierwszych 13 + 17 + 19 + 23 + 29 101 jest dwudziestą szós ...

                                               

102 (liczba)

102 jest liczbą Harshada 102 jest liczbą Ulama 102 należy do pięciu trójek pitagorejskich 48, 90, 102, 102, 136, 170, 102, 280, 298, 102, 864, 870, 102, 2600, 2602. 102 jest sumą czterech kolejnych liczb pierwszych 19 + 23 + 29 + 31 102 jest pali ...

                                               

103 (liczba)

103 jest większą z liczb bliźniaczych 101, 103 103 jest liczbą deficytową 103 nie jest liczbą palindromiczną, czyli liczbą czytana w obu kierunkach, w pozycyjnych systemach liczbowych od bazy 2 do bazy 32 103 jest liczbą wesołą 103 jest dwudziest ...

                                               

104 (liczba)

104 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 5 404, bazie 6 252 i bazie 12 88 104 należy do 9 trójek pitagorejskich 40, 96, 104, 78, 104, 130, 104, 153, 185, 104, 195, 221, 104, ...

                                               

106 (liczba)

106 należy do dwóch trójek pitagorejskich 56, 90, 106, 106, 2808, 2810. 106 jest liczbą deficytową 106 jest liczbą bezkwadratową 106 nie jest liczbą palindromiczną, czyli liczbą czytana w obu kierunkach, w pozycyjnych systemach liczbowych od bazy ...

                                               

107 (liczba)

107 jest bezpieczną liczbą pierwszą 107 jest liczbą pierwszą Chena 107 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 2 1101011 oraz bazie 7 212 107 jest dwudziestą ósmą liczbą pierwsz ...

                                               

108 (liczba)

108 należy do jedenastu trójek pitagorejskich 45, 108, 117, 81, 108, 135, 108, 144, 180, 108, 231, 255, 108, 315, 333, 108, 480, 492, 108, 725, 733, 108, 969, 975, 108, 1456, 1460, 108, 2915, 2917. 108 jest palindromem liczbowym, czyli może być c ...

                                               

109 (liczba)

109 jest dwudziestą dziewiątą liczbą pierwszą, następującą po 107 i poprzedzającą 113 109 jest sumą kolejnych trzech liczb pierwszych 31 + 37 + 41 109 jest większą z liczb bliźniaczych 107, 109 109 jest palindromem liczbowym, czyli może być czyta ...

                                               

11 (liczba)

11 – liczba naturalna następująca po 10 i poprzedzająca 12. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 11 jest taki, aby po odjęciu od sumy cyfr stojących na miejscach parzystych, sumy cyfr stojących na miejscach nieparzys ...

                                               

110 (liczba)

110 jest liczbą Harshada 110 jest sumą kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych 5 2 + 6 2 + 7 2 110 należy do pięciu trójek pitagorejskich 66, 88, 110, 96, 110, 146, 110, 264, 286, 110, 600, 610, 110, 3024, 3026. 110 jest liczbą sfeniczną 110 ...

                                               

112 (liczba)

112 to najmniejsza miara boku trójkąta równobocznego, w którym istnieje punkt, którego odległość od każdego wierzchołka jest liczbą całkowitą odległości te wynoszą 57, 65, 73. 112 należy do 11 trójek pitagorejskich 15, 112, 113, 66, 112, 130, 84, ...

                                               

113 (liczba)

113 jest trzydziestą liczbą pierwszą, następującą po 109 i poprzedzającą 127 113 należy do dwóch trójek pitagorejskich 15, 112, 113, 113, 6384, 6385. 113 jest najmniejszą trzycyfrową liczbą pierwszą, która po dowolnym przestawieniu cyfr jest równ ...

                                               

114 (liczba)

114 należy do czterech trójek pitagorejskich 114, 152, 190, 114, 352, 370, 114, 1080, 1086, 114, 3248, 3250. 114 jest liczbą Harshada 114 jest liczbą sposobów na jaki można pokolorować ściany sześcianu przy użyciu 3 różnych kolorów 114 jest palin ...

                                               

116 (liczba)

116 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 28 44 116 jest liczbą deficytową 116 należy do pięciu trójek pitagorejskich 80, 84, 116, 87, 116, 145, 116, 837, 845, 116, 1680, 1684 ...

                                               

117 (liczba)

117 jest liczbą Harshada 117 należy do ośmiu trójek pitagorejskich 44, 117, 125, 45, 108, 117, 117, 156, 195, 117, 240, 267, 117, 520, 533, 117, 756, 765, 117, 2280, 2283, 117, 6844, 6845. 117 jest liczbą pięciokątną 117 jest palindromem liczbowy ...

                                               

118 (liczba)

118 jest liczbą bezkwadratową 118 jest liczbą półpierwszą 118 jest najmniejszą liczbą, która może być zapisana jako czterokrotnie jak suma trzech różnych liczb, których iloczyn jest sobie równy 14 + 50 + 54 = 15 + 40 + 63 = 18 + 30 + 70 = 21 + 25 ...

                                               

119 (liczba)

119 należy do pięciu trójek pitagorejskich 56, 105, 119, 119, 120, 169, 119, 408, 425, 119, 1008, 1015, 119, 7080, 7081. 119 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 5 434 oraz b ...

                                               

12 (liczba)

12 – liczba naturalna następująca po 11 i poprzedzająca 13. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 12 to, aby była podzielna zarówno przez 3, jak i przez 4 Dwanaście sztuk nazywa się tuzinem.

                                               

120 (liczba)

120 = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 5! = 4 x 5 x 6 120 należy do 23 trójek pitagorejskich 22, 120, 122, 27, 120, 123, 35, 120, 125, 50, 120, 130, 64, 120, 136, 72, 96, 120, 90, 120, 150, 119, 120, 169, 120, 126, 174, 120, 160, 200, 120, 182, 218, 120, 209, ...

                                               

121 (liczba)

121 jest liczbą półpierwszą 121 jest sumą trzech kolejnych liczb pierwszych 37, 41, 43 121 jest najmniejszą liczbą kwadratową która jest sumą kolejnych potęg o tej samej podstawie 3 0 + 3 1 + 3 2 + 3 + 3 4 121 jest siódmą liczbą Smitha suma trzec ...

                                               

122 (liczba)

122 jest liczbą nie będącą rozwiązaniem funkcji Eulera ang. nontotient 122 należy do dwóch trójek pitagorejskich 22, 120, 122, 122, 3720, 3722. 122 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbow ...

                                               

123 (liczba)

123 jest liczbą nie będącą rozwiązaniem funkcji Eulera ang. nontotient 123 należy do pięciu trójek pitagorejskich 27, 120, 123, 123, 164, 205, 123, 836, 845, 123, 2520, 2523, 123, 7564, 7565. 123 jest liczbą Lucasa 123 jest palindromem liczbowym, ...

                                               

124 (liczba)

124 jest sumą ośmiu kolejnych liczb pierwszych 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23+ 29 124 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 5 444 oraz bazie 30 44 124 jest liczbą nie będącą r ...

                                               

126 (liczba)

126 jest liczbą Ulama 126 jest powierzchnią trzeciego w kolejności najmniejszego trójkąta, spełniającego następujące warunki: pole powierzchni i długość boków są liczbami całkowitymi oraz długość boków wyrazami ciągu arytmetycznego długość boków ...

                                               

127 (liczba)

127 należy do jednej trójki pitagorejskiej 127, 8064, 8065. 128 jest liczbą Friedmana 2 7 - 1 127 jest siódmą liczbą Mersenne’a 2 7 - 1 127 jest trzydziestą pierwszą liczbą pierwszą, następującą po 113 i poprzedzającą 131 127 jest palindromem lic ...

                                               

128 (liczba)

128 jest największą liczbą, która nie może być wyrażona przez sumę dwóch różnych kwadratów 128 jest liczbą Friedmana 2 8-1 128 jest potęgą liczby 2, której każda cyfra składowa jest potęgą liczby 2 następna liczba o takich własnościach to 2 70.00 ...

                                               

129 (liczba)

129 jest liczbą wesołą 129 należy do czterech trójek pitagorejskich 129, 172, 215, 129, 920, 929, 129, 2772, 2775, 129, 8320, 8321. 129 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 2 ...

                                               

13 (liczba)

13 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 3 111 oraz bazie 12 11 13 jest liczbą przylegającą 13 należy do dwóch trójek pitagorejskich 5, 12, 13, 13, 84, 85. 13 jest liczbą szcz ...

                                               

130 (liczba)

130 należy do ośmiu trójek pitagorejskich 32, 126, 130, 50, 120, 130, 66, 112, 130, 78, 104, 130, 130, 144, 194, 130, 312, 338, 130, 840, 850, 130, 4224, 4226. 130 jest liczbą sfeniczną 130 jest liczbą szczęśliwą 130 jest palindromem liczbowym, c ...

                                               

131 (liczba)

131 jest liczbą pierwszą Sophie Germain 131 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 10 131 131 jest trzydziestą drugą liczbą pierwszą, następującą po 127 i poprzedzającą 137 131 ...

                                               

132 (liczba)

132 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 32 44 132 jest szóstą liczbą Catalana 132 należy do czternastu trójek pitagorejskich 55, 132, 143, 85, 132, 157, 99, 132, 165, 132, 1 ...

                                               

133 (liczba)

133 jest liczbą Harshada 133 jest liczbą ośmiokątną 133 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 11 121 133 jest liczbą wesołą 133 jest ósmą liczbą całkowitą Bluma 133 należy do ...

                                               

134 (liczba)

134 nie jest liczbą palindromiczną, czyli liczbą czytana w obu kierunkach, w pozycyjnych systemach liczbowych od bazy 2 do bazy 32 134 jest liczbą półpierwszą 134 należy do jednej trójki pitagorejskiej 134, 4488, 4490. 134 jest liczbą nie będącą ...

                                               

135 (liczba)

135 jest liczbą szczęśliwą 135 należy do dziesięciu trójek pitagorejskich 72, 135, 153, 84, 135, 159, 135, 180, 225, 135, 324, 351, 135, 352, 377, 135, 600, 615, 135, 1008, 1017, 135, 1820, 1825, 135, 3036 3039, 135, 9112, 9113. 135 jest liczbą H ...

                                               

136 (liczba)

136 jest liczbą trójkątną 136 należy do siedmiu trójek pitagorejskich 102, 136, 170, 136, 255, 289, 136, 273, 305, 136, 570, 586, 136, 1152, 1160, 136, 2310, 2314, 136, 4623, 4625. 136 jest liczbą Eddingtona postulowana stałą struktury subtelnej ...

                                               

137 (liczba)

137 nie jest liczbą palindromiczną, czyli liczbą czytana w obu kierunkach, w pozycyjnych systemach liczbowych od bazy 2 do bazy 16 137 należy do dwóch trójek pitagorejskich 88, 105, 137, 137, 9384, 9385 137 jest trzydziestą trzecią liczbą pierwsz ...

                                               

138 (liczba)

138 jest liczbą sfeniczną 138 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 8 212 138 jest liczbą obfitą 138 należy do czterech trójek pitagorejskich 138, 184, 230, 138, 520, 538, 138 ...

                                               

139 (liczba)

139 nie jest palindromem liczbowym 139 należy do jednej trójki pitagorejskiej 139, 9660, 9661. 139 jest trzydziestą czwartą liczbą pierwszą, następującą po 137 i poprzedzającą 149 139 jest większą z liczb bliźniaczych 137, 139 139 jest liczbą wesołą

                                               

14 (liczba)

14 – liczba naturalna następująca po 13 i poprzedzająca 15. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 14 to, aby była podzielna zarówno przez 2, jak i przez 7.

                                               

140 (liczba)

140 należy do czternastu trójek pitagorejskich 48, 140, 148, 51, 140, 149, 84, 112, 140, 105, 140, 175, 140, 147, 203, 140, 171, 221, 140, 225, 265, 140, 336, 364, 140, 480, 500, 140, 693, 707, 140, 975, 985, 140, 1221, 1229, 140, 2448, 2452, 140 ...

                                               

141 (liczba)

141 jest liczbą półpierwszą 141 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 6 353 141 należy do pięciu trójek pitagorejskich 141, 188, 235, 141, 1100, 1109, 141, 3312, 3315, 141, 99 ...