Blog strona 64
                                               

22 (liczba)

22 – liczba naturalna następująca po 21 i poprzedzająca 23. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 22 to, aby była podzielna zarówno przez 2 parzysta, jak i przez 11.

                                               

23 (liczba)

23 lutego 2007 roku miał swoją premierę w USA film Joela Schumachera, Numer 23, rozwijający dyskordiańskie przekonanie o tym, że wszystkie zdarzenia i przypadki są w jakiś sposób powiązane z liczbą 23. Pierwszym filmem poświęconym tej problematyc ...

                                               

24 (liczba)

24 – liczba naturalna następująca po 23 i poprzedzająca 25. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 24 to, aby była podzielna zarówno przez 3, jak i przez 8.

                                               

25 (liczba)

25 – liczba naturalna następująca po 24 i poprzedzająca 26. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 25 to, aby była dwiema ostatnimi cyframi były: 00, 25, 50 lub 75. Liczba 25 jest kwadratem liczby 5. Tym samym wyraża o ...

                                               

250 (liczba)

250 jest drugą liczbą, która jest jednocześnie sumą dwóch sześcianów oraz dwóch kwadratów na więcej niż jeden sposób 5 3 + 5 3 = 13 2 + 9 2 = 15 2 + 5 2 250 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemi ...

                                               

256 (liczba)

256 jest liczba kwadratową 256 należy do siedmiu trójek pitagorejskich 192, 256, 320, 256, 480, 544, 256, 1008, 1040, 256, 2440, 2456, 256, 4092, 4100 256, 8190, 8194, 256, 16383, 16385. 256 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w ob ...

                                               

26 (liczba)

26 – liczba naturalna następująca po 25 i poprzedzająca 27. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 26, to aby była podzielna zarówno przez 2, jak i przez 13. Jedyna liczba występująca bezpośrednio pomiędzy kwadratem a ...

                                               

27 (liczba)

27 dzieli się przez sumę swoich cyfr 2+7=9, 27/9=3, więc jest liczbą Harshada. 27 jest trzecią liczbą dziesięciokątną, tj. z dwudziestu siedmiu "segmentów” możemy ułożyć dziesięciokąt.

                                               

28 (liczba)

28 – liczba naturalna następująca po 27 i poprzedzająca 29. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 28 to, aby była podzielna zarówno przez 4, jak i przez 7.

                                               

29 (liczba)

29 – liczba naturalna następująca po 28 i poprzedzająca 30. Jest jedną z liczb pierwszych. Razem z liczbą 31 tworzy parę liczb bliźniaczych.

                                               

3 (liczba)

3 – liczba naturalna następująca po 2 i poprzedzająca 4. 3 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym. Cechą podzielności przez 3 liczby zapisanej w systemie ...

                                               

30 (liczba)

30 – liczba naturalna następująca po 29 i poprzedzająca 31. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 30 to, aby suma cyfr była podzielna przez 3, a cyfra jedności równała się 0.

                                               

300 (liczba)

300 należy do 24 trójek pitagorejskich 55, 300, 305, 84, 288, 300, 125, 300, 325, 160, 300, 340, 180, 240, 300, 225, 300, 375, 300, 315, 435, 300, 400, 500, 300, 455, 545, 300, 589, 661, 300, 720, 780, 300, 875, 925, 300, 1105, 1145, 300, 1232, 1 ...

                                               

31 (liczba)

31 – liczba naturalna następująca po 30 i poprzedzająca 32. Jest jedną z liczb pierwszych i trzecią liczbą Mersenne’a. Razem z liczbą 29 tworzy parę liczb bliźniaczych.

                                               

32 (liczba)

alfabet polski liczy 32. litery liczba jednobarwnych pól klasycznej szachownicy i liczba wszystkich bierek w grze w szachy w skali Fahrenheita w warunkach normalnych temperatura topnienia lodu

                                               

36 (liczba)

36 – liczba naturalna następująca po 35 i poprzedzająca 37. Cechą podzielności przez 36 jest to, aby liczba była podzielna przez 9 i przez 4 równocześnie.

                                               

39 (liczba)

39 – liczba naturalna następująca po 38 i poprzedzająca 40. 39 jest sumą pięciu kolejnych liczb pierwszych 3 + 5 + 7 + 11 + 13 i sumą pierwszych trzech potęg trójki 3 1 + 3 2 + 3 3. {\displaystyle 3^{1}+3^{2}+3^{3}.}

                                               

4 (liczba)

4 – liczba naturalna następująca po 3 i poprzedzająca 5. 4 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym. 4. dniem w roku jest 4 stycznia, a 4. miesiącem w roku ...

                                               

40 (liczba)

W Biblii liczba 40 oznacza nieokreślony, dość długi czas, np.: 40 dni postu Jezusa na pustyni Mt 4.2. 40 dni zmartwychwstały Jezus spotykał uczniów przed wniebowstąpieniem. 40 dni potopu Rdz 7.17. 40 lat wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej. 40 dn ...

                                               

400 (liczba)

400jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 3 112211, bazie 7 1111 oraz bazie 9 484 400 = 7 0 + 7 1 + 7 2 + 7 3 400 jest liczbą Harshada 400 jest liczba kwadratową 20 2 400 jest ...

                                               

41 (liczba)

41 – liczba naturalna następująca po 40 i poprzedzająca 42. Jest jedną z liczb pierwszych. Razem z liczbą 43 tworzy parę liczb bliźniaczych.

                                               

42 (liczba)

liczba 42 jest w książkach Douglasa Adamsa odpowiedzią na Wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę

                                               

43 (liczba)

43 – liczba naturalna następująca po 42 i poprzedzająca 44. Jest jedną z liczb pierwszych. Razem z liczbą 41 tworzy parę liczb bliźniaczych.

                                               

47 (liczba)

W filmie Trainspotting główny bohater – Mark Renton – przebywając w Londynie, mieszka w pokoju numer 47. 47 to numer agenta Międzynarodowej Agencji Kontraktów, bohatera gier komputerowych z serii Hitman.

                                               

496 (liczba)

Jest to trzecia, po 6 i 28, liczba doskonała, powiązana z liczbą Mersenne’a 31, oraz trzydziesta pierwsza liczba trójkątna oraz szesnasta liczba sześciokątna. 496 nie może być zapisana jako suma trzech kwadratów.

                                               

5 (liczba)

5 – liczba naturalna następująca po 4 i poprzedzająca 6. 5 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym l ...

                                               

500 (liczba)

500 należy do trzynastu trójek pitagorejskich 140, 480, 500, 176, 468, 500, 300, 400, 500, 375, 500, 625, 500, 525, 725, 500, 1200, 1300, 500, 2475, 2525, 500, 3105, 3145, 500, 6240, 6260, 500, 12495, 12505, 500, 15621, 15629, 500, 31248, 31252, ...

                                               

6 (liczba)

6 – liczba naturalna następująca po 5 i poprzedzająca 7. 6 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym l ...

                                               

60 (liczba)

galaktyka NGC 60 liczba atomowa neodymu wewnętrzny kąt trójkąta równobocznego to 60 stopni planetoida 60 Echo liczba 60 jest jedną z podstaw miary czasu – 1 godzina ma 60 minut, 1 minuta ma 60 sekund obiekt na niebie Messier 60

                                               

600 (liczba)

600 jest liczbą proniczną 600 nie jest liczbą palindromiczną, czyli liczbą czytaną w obu kierunkach, w pozycyjnych systemach liczbowych od bazy 2 do bazy 16 600 jest liczbą Harshada 600 należy do trzydziestu sześć trójek pitagorejskich 110, 600, ...

                                               

64 (liczba)

obiekt na niebie Messier 64 liczba atomowa gadolinu galaktyka NGC 64 planetoida 64 Angelina rozmiar radioteleskopu w australijskim The Parkes Observatory 1961, zlokalizowanego około 380 km na zachód od Sydney. 64 metry ma również japoński radiote ...

                                               

666 (liczba)

Własności teorioliczbowe: ϕ = − 2 × sin ⁡ 666 = − 2 × cos ⁡ 6 3, {\displaystyle \phi =-2\times \sin666=-2\times \cos6^{3},} gdzie fi to złoty podział. 666 jest trzydziestą szóstą liczbą trójkątną 666 jest liczbą praktyczną 666 jest liczbą Nivena ...

                                               

67 (liczba)

67 należy do jednej trójki pitagorejskiej 67, 2244, 2245. 67 jest liczbą bezkwadratową 67 jest liczbą pierwszą Pillaia 67 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 5 232 oraz bazi ...

                                               

68 (liczba)

Liczba 68 jest kojarzona jako skrót od roku 1968, w którym doszło do wypadków antysemickich w Polsce, i jest używana przez kapele nacjonalistyczne takie jak Deportacja 68 czy Sztorm 68.

                                               

−1

−1 – liczba całkowita poprzedzająca 0 i przeciwna do 1. Jest to jeden ze składników tożsamości Eulera ponieważ e i π = − 1 {\displaystyle e^{i\pi }=-1} W informatyce wartość −1 jest powszechnie stosowaną wartością początkową dla liczb całkowitych ...

                                               

7 (liczba)

7 – liczba naturalna następująca po 6 i poprzedzająca 8. 7 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym. 7 jest drugą liczbą Mersenne’a oraz czwartą liczbą pier ...

                                               

71 (liczba)

71 oznacza stolicę Dolnego Śląska, czyli Wrocław. 71 to także znak rozpoznawczy firmy odzieżowej Clinic, produkującej ciuchy dla młodzieży związanej z kulturą hip-hopową. Kolejnym ich znakiem rozpoznawczym jest 51°N 17°E oznaczający również rejon ...

                                               

73 (liczba)

Każda liczba naturalna może być zapisana jako suma 73 lub mniej szóstych potęg. zob. Problem Waringa 73 jest największym minimalnym pierwiastkiem pierwotnym z pierwszych 100000 liczb pierwszych. Liczba lustrzana 73, 21 liczby pierwszej to 37, 12 ...

                                               

8 (liczba)

8 – liczba naturalna następująca po 7 i poprzedzająca 9. 8 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym. Sama jest podstawą ósemkowego systemu liczbowego. W systemie dzies ...

                                               

88 (liczba)

Tzw. "osiemdziesiątka ósemka” – działo niemieckie kalibru 88 mm w okresie II wojny światowej, słynne ze swej skuteczności. Zmodyfikowane działo tego kalibru również montowane było w późniejszych modelach czołgów Tygrys.

                                               

9 (liczba)

9 – liczba naturalna następująca po 8 i poprzedzająca 10. 9 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym. Warunkiem podzielności liczby zapisanej w systemie dziesiętnym pr ...

                                               

93 (liczba)

Pozdrowienie używane przez Thelemitów. 93 jest numerologiczną wartością słów Thelema wola oraz Agape miłośćw greckim alfabecie. Numer używany przez Marca Marqueza w MotoGP od sezonu 2008.

                                               

95 (liczba)

95 jest liczbą półpierwszą 95 jest liczbą bezkwadratową 95 jest liczbą deficytową 95 jest liczbą przylegającą 95 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 18 55 95 jest liczbą Tab ...

                                               

96 (liczba)

96 jest największą liczbą całkowitą, która nie może być przedstawiona jako sumą dwóch różnych liczb super pierwszych. 96 jest liczbą ośmiokątną 96 jest liczbą przylegającą 96 jest liczbą praktyczną 96 jest palindromem liczbowym, czyli może być cz ...

                                               

97 (liczba)

97 jest liczbą Ulama 97 należy do dwóch trójek pitagorejskich 65, 72, 97, 97, 4704, 4705. 97 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 8 141. 97 jest liczbą Protha 97 jest dwudzie ...

                                               

98 (liczba)

98 należy do dwóch trójek pitagorejskich 98, 336, 350, 98, 2400, 2402. 98 jest liczbą deficytową 98 jest palindromem liczbowym, czyli może być czytana w obu kierunkach, w pozycyjnym systemie liczbowym o bazie 5 343, bazie 6 242 oraz bazie 13 77 9 ...

                                               

99 (liczba)

99 jest liczbą Ulama 99 należy do siedmiu trójek pitagorejskich 20, 99, 101, 99, 132, 165, 99, 168, 195, 99, 440, 451, 99, 540, 549, 99, 1632, 1635, 99, 4900, 4901. 99 jest sumą sześcianów trzech kolejnych liczb 2 3 + 3 + 4 3 99 jest liczbą wesoł ...

                                               

Historia

Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropo ...

                                               

Lata 90. XIX wieku

Lata 90. XIX wieku Stulecia: XVIII wiek ~ XIX wiek ~ XX wiek Dziesięciolecia: 1840–1849 "1850–1859 "1860–1869 "1870–1879 "1880–1889 "1890–1899" 1900–1909" 1910–1919" 1920–1929" 1930–1939" 1940–1949 Lata: 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 18 ...

                                               

Lata 20. XX wieku

Lata 20. XX wieku Stulecia: XIX wiek ~ XX wiek ~ XXI wiek Dziesięciolecia: 1870–1879 "1880–1889 "1890–1899 "1900–1909 "1910–1919 "1920–1929" 1930–1939" 1940–1949" 1950–1959" 1960–1969" 1970–1979 Lata: 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929