Blog strona 83
                                               

Partia Komunistyczna (Serbia)

Komunistyczna Partia, skrócona KP, – jest komunistyczną partią polityczną z Serbii. Partia została zarejestrowana w 2010 roku. W wyborach do parlamentu w 2012 ugrupowanie uzyskało 0.74 procenta poparcia czyli 28.977 głosów i 0 miejsca w parlamencie.

                                               

Partia Komunistyczna (Flandria)

Partia Komunistyczna – belgijska partia polityczna o poglądach marksistowsko-leninowskich. Została założona w 1989. Ugrupowanie wywodzi się z Komunistycznej Partii Belgii. Partia wydaje dziennik Agora. Partia jest członkiem Europejskiej Partii Le ...

                                               

Komunistyczna Partia Austrii

Komunistyczna Partia Austrii – partia komunistyczna w Austrii, założona w 1918 roku. Partia publikuje Volkstimmen. Młodzieżówką partii jest Kommunistische Jugend Österreichs. W wyborach parlamentarnych w 2002 roku partia uzyskała 27 568 głosów 0. ...

                                               

Azerbejdżańska Partia Komunistyczna

Azerbejdżańska Partia Komunistyczna – partia polityczna z Azerbejdżanu. AKP została założona przez Ramiza Əhmədova w 1993 i zarejestrowana w 1994. Partia liczy 60.000 członków, publikuje Azərbaycan həqiqəti. Partia jest członkiem ZPK - KPZR.

                                               

Komunistyczna Partia Albanii (1991)

Komunistyczna Partia Albanii - marksistowsko-leninowska partia polityczna, działająca w Albanii. Partia powstała w 1991 w wyniku rozłamu w Albańskiej Partii Pracy. Przeciwnicy przekształcenia rządzącej partii w Socjalistyczną Partię Albanii, zdec ...

                                               

Komunistyczna Partia Argentyny

Utworzona w styczniu 1918 roku. Do 1920 roku działa pod nazwą Internacjonalistyczna Partia Socjalistyczna Argentyny. W tym samym roku dołączyła do Międzynarodówki Komunistycznej. W latach 1930-1945 zdelegalizowana i poddana represjom. W 1957 roku ...

                                               

Armeńska Partia Komunistyczna

Armeńska Partia Komunistyczna – armeńska komunistyczna partia polityczna. Partia uważa się za następczynie KPZR, jednak główny trzon partii po upadku Związku Radzieckiego utworzył postkomunistyczną Demokratyczną Partię Armenii Hayastani Demokrata ...

                                               

Komunistyczna Partia Białorusi (1996)

Komunistyczna Partia Białorusi – partia polityczna na Białorusi. Jej przewodniczącą jest Tacciana Hołubiewa, a organem kierowniczym – Komitet Centralny. Zdaniem białoruskiego historyka Ihara Lalkoua, jest ona, obok Partii Liberalno-Demokratycznej ...

                                               

Komunistyczna Partia Białorusi (1918)

Komunistyczna Partia Białorusi, do 1952 Komunistyczna Partia Białorusi – komunistyczna partia istniejąca na Białorusi, która wyłoniła się w grudniu 1918 z RKP.

                                               

Komunistyczna Partia Belgii

Komunistyczna Partia Belgii, fr. Parti Communiste de Belgique, flam. Belgische Communistische Partij, założona 3-4 września 1921 roku na kongresie w Anderlechcie jako sekcja Kominternu. W 1923 jej działaczy objęto represjami, m.in. aresztowano ca ...

                                               

Komunistyczna Partia Bułgarii

Komunistyczna Partia Bułgarii - bułgarska partia komunistyczna. Liderem ugrupowania jest Aleksandyr Paunow. Partia została założona w 1996. Od 2001 roku jest częścią Koalicji na rzecz Bułgarii, na czele z Bułgarskiej Partii Socjalistycznej. Parti ...

                                               

Komunistyczna Partia Boliwii

Komunistyczna Partia Boliwii – partia komunistyczna w Boliwii założona między 1950 a 1953. Wywodziła się z grup komunistycznych powstałych z Lewicowej Partii Rewolucyjnej. Od 1967 do 1969 działała nielegalnie. W latach 1970–1971 opowiadała się za ...

                                               

Związek Komunistów Bośni i Hercegowiny

Związek Komunistów Bośni i Hercegowiny − powstał w 1952 roku z przekształcenia Bośniackiej Partii Komunistycznej; w okresie istnienia Socjalistycznej Republiki Bośni i Hercegowiny był on partią rządzącą. Obecnie kontynuatorką partii na terenie Bo ...

                                               

Komunistyczna Partia Brazylii

Utworzona w 1962 roku. Jej założycielami byli prochińscy rozłamowcy z Brazylijskiej Partii Komunistycznej. Partia przyjęła doktrynę maoizmu. W latach 1967-1975 PCdoB prowadziła wojnę partyzancką z brazylijskim rządem. Walki miały miejsce w region ...

                                               

Bhutańska Partia Komunistyczna (Marksistowsko-Leninowsko-Maoistowska)

Założona w 2003 roku. Jej twórcami byli uchodźcy Lhotshampa w Nepalu. Ugrupowanie działa w Bhutanie nielegalnie. Wzywa do prowadzenia "wojny ludowej" przeciwko rządowi. Członkowie partii są represjonowani i zatrzymywani przez policję pod zarzutam ...

                                               

Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii

Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii – brytyjska partia komunistyczna działająca w latach 1920 - 1991.

                                               

Komunistyczna Partia Wenezueli

Założona 5 marca 1931 roku. Ukształtowała się ostatecznie w 1937 roku. W latach 1931–1941, 1948-1958 i 1962-1969 działała nielegalnie. W latach zimnej wojny była partią proradziecką i niechętną wszelkim tendencjom reformistycznym. W 1962 roku rad ...

                                               

Komunistyczna Partia Wietnamu

Komunistyczna Partia Wietnamu – dominująca wietnamska partia polityczna, deklarująca jako swoją podstawę ideologiczną marksizm-leninizm. Komunistyczna Partia Wietnamu powstała po rozpadzie Komunistycznej Partii Indochin, i przez okres do zjednocz ...

                                               

Komunistyczna Partia Niemiec

Komunistyczna Partia Niemiec, KPD – niemiecka partia komunistyczna. Powstała na bazie Związku Spartakusa, początkowo znajdowała się pod ideowym wpływem luksemburgizmu, od którego odstąpiła po śmierci Róży Luksemburg. Stopniowo przechodziła na poz ...

                                               

Komunistyczna Partia Hondurasu

Komunistyczna Partia Hondurasu – partia komunistyczna w Hondurasie założona w roku 1927. Po 1933 była rozbita na skutek terroru w państwie. Zdelegalizowana, w 1954 reaktywowała działalność w konspiracji, a od 1963 jej członków dotykały prześladow ...

                                               

Komunistyczna Partia Grecji

Komunistyczna Partia Grecji – grecka partia polityczna, założona w 1918 jako sekcja Międzynarodówki Komunistycznej. Obecnie lewicowe ugrupowanie o profilu eurosceptycznym.

                                               

Komunistyczna Partia Danii

Duńska Partia Komunistyczna DKP została założona 9 listopada 1919 na konferencji w Fredericton przez trzy separatystyczne grupy socjaldemokratów, nowe ugrupowanie działało pod nazwą "Danmarks Venstresocialistiske Parti”. W 1920 już po przejęciu p ...

                                               

Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi

Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi – ugrupowanie polityczne działające w latach 1923–1938 na terenie północno-wschodniej RP, część składowa KPP.

                                               

Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy

Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, KPZU – nielegalna partia komunistyczna, działająca w II Rzeczypospolitej w województwach lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim. Prekursorami późniejszej KPZU były: działacze IRSD grupy socjal ...

                                               

Rakach

Rakach, Komunistyczna Partia Izraela, Maki – izraelska partia polityczna. Powstała w 1965 wskutek rozłamu w Komunistycznej Partii Izraela na tle prawa Izraela do istnienia. Frakcja propalestyńska i antysyjonistyczna utworzyła nową partię Rakach, ...

                                               

Komunistyczna Partia Indii

Została założona w 1925 roku. W 1934 roku została zdelegalizowana przez brytyjskie władze kolonialne. Zalegalizowana w 1942 roku. Zajmowała pozycje prosowieckie, za co otrzymywała pomoc finansową ze strony tegoż mocarstwa. W latach 1957-59 tworzy ...

                                               

Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska)

Komunistyczna Partia Indii, ang. Communist Party of India) – partia komunistyczna w Indiach. W 1964 oddzieliła się od Komunistycznej Partii Indii.

                                               

Komunistyczna Partia Indonezji

Komunistyczna Partia Indonezji) – indonezyjska partia polityczna. Partia powstała w 1920 jako sekcja Kominternu z lewego skrzydła działającego od 1914 Stowarzyszenia Socjaldemokratycznego; obecną nazwę nosi od 1924. W 1925 na Jawie PKI organizowa ...

                                               

Komunistyczna Partia Islandii

Komunistyczna Partia Islandii – islandzka partia polityczna istniejąca w latach 1930-1938. Założona w listopadzie 1930 przez grupę młodych działaczy, którzy wcześniej tworzyli frakcję komunistyczną wewnątrz Partii Socjaldemokratycznej. Należała d ...

                                               

Komunistyczna Partia Hiszpanii

Komunistyczna Partia Hiszpanii – hiszpańska komunistyczna partia polityczna, założona w 1921 jako sekcja Międzynarodówki Komunistycznej. W 1936 wspólnie z socjalistami i lewicą republikańską zorganizowała Front Ludowy, pełniąc w nim i w walce z f ...

                                               

Komunistyczna Partia Kambodży

Komunistyczna Partia Kambodży – khmerska partia polityczna utworzona w 1951 roku pod nazwą Khmerska Partia Ludowo-Rewolucyjna. Późniejszą nazwę przyjęła w 1966 roku. Początkowo działała legalnie wykorzystując do tego swoje legalne skrzydło jakim ...

                                               

Komunistyczna Partia Kanady

Komunistyczna Partia Kanady – partia polityczna działająca w Kanadzie i opierająca swój program na ideologii marksizmu i leninizmu. Partia powstała w maju 1921 w Guelph Ontario jako konspiracyjna przybudówka do Robotniczej Partii Kanady i z czase ...

                                               

Komunistyczna Partia Chin

Komunistyczna Partia Chin – rządząca partia narodowa w Chińskiej Republice Ludowej, założona w 1921. Do 1927 współpracowała z Kuomintangiem, następnie toczyła z nim wojnę domową do 1949 z przerwą w latach 1937–1945, kiedy to obie partie zawarły t ...

                                               

Komunistyczna Partia Kuby

Utworzona w 1925 roku. Początkowo działała nielegalnie. Miała duże znaczenie w wystąpieniach przeciwko dyktatorskim rządom Gerardo Machado. W 1938 roku zalegalizowana. W latach 1938-47 wchodziła w skład sojuszu rządowego. W latach 1944-61 pod naz ...

                                               

Komunistyczna Partia Łotwy

Komunistyczna Partia Łotwy - komunistyczne ugrupowanie sprawujące władzę na terenie Łotewskiej SRR w latach 1940–1991, część składowa KPZR.

                                               

Komunistyczna Partia Lesotho

Communist Party of Lesotho założona została na przełomie 1961/1962. W 1970 zdelegalizowano ją. Brała udział w międzynarodowej Naradzie Partii Komunistycznych i Robotniczych w Moskwie w 1969. Organ prasowy partii stanowiła gazeta Majammoho.

                                               

Komunistyczna Partia Litwy

Komunistyczna Partia Litwy – komunistyczna partia litewska założona w 1918, w latach 1940–1991 sprawująca formalną władzę w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej jako część składowa WKP i KPZR.

                                               

Komunistyczna Partia Luksemburga

Komunistyczna Partia Luksemburga – luksemburska partia polityczna. Obecnym liderem partii jest Ali Ruckert.

                                               

Komunistyczna Partia Malajów

Komunistyczna Partia Malajów – założona w 1927 przez działaczy KP Chin sekcja Międzynarodówki Komunistycznej. Działała głównie wśród chińskiej ludności w Malajach. Po zajęciu w 1942 Malajów przez Japończyków podjęła walkę z najeźdźcą. Kierowana p ...

                                               

Maltańska Partia Komunistyczna

Maltańska Partia Komunistyczna – partia komunistyczna funkcjonująca w Republice Malty. Ugrupowanie powstało w 1969 roku podczas tajnego kongresu w mieście Gwardamangia. Utworzyła je grupa lewicowych rozłamowców z Partii Pracy, aktywnych uprzednio ...

                                               

Komunistyczna Partia Holandii

Komunistyczna Partia Holandii – holenderska partia polityczna o profilu komunistycznym. Istniała w latach 1909-1991 po czym wstąpiła w skład nowej lewicowej formacji politycznej, Zielona Lewica.

                                               

Norweska Partia Komunistyczna

Norweska Partia Komunistyczna – norweska lewicowa partia polityczna. Założona w 1923 po rozłamie w Norweskiej Partii Pracy. Partia odgrywała znaczącą rolę w norweskim ruchu oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi w czasie II wojny światowej. Obec ...

                                               

Komunistyczna Partia Palestyny

Komunistyczna Partia Palestyny − partia polityczna działająca od 1923 roku w Brytyjskim Mandacie Palestyny, powstała z połączenia Palestyńskiej Partii Komunistycznej i Partii Komunistów Palestyny, od 1924 roku oddział Kominternu. W 1943 roku arab ...

                                               

Komunistyczna Partia Polski

Komunistyczna Partia Polski – partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR. Organizacja powstała w wyniku fuzji radykalne ...

                                               

Komunistyczna Partia Polski (1965–1996)

Komunistyczna Partia Polski – nielegalna partia polityczna w PRL założona w 1965 roku przez Kazimierza Mijala, polskiego maoistę. Istniała też w epoce III RP, formalnie do 1996. W dniu 4 grudnia 1965 w mieszkaniu Czesława Blicharskiego przy ulicy ...

                                               

Komunistyczna Partia Polski (2002)

Komunistyczna Partia Polski – polska partia polityczna założona 20 lipca 2002, uważająca się za historyczną i ideową spadkobierczynię Komunistycznej Partii Polski, działającej w latach 1918–1938 oraz istniejącej wcześniej Socjaldemokracji Królest ...

                                               

Komunistyczna Partia Osetii Południowej

Komunistyczna Partia Osetii Południowej ; rosyjski: Коммунистическая партия Южной Осетии) – osetyjska partia polityczna o charakterze komunistycznym. Ugrupowanie uważane jest za prorosyjskie. Partia powstała w 1993, wywodziła się bezpośrednio z K ...

                                               

Komunistyczna Partia Reunionu

Komunistyczna Partia Reunionu – francuska partia polityczna o profilu komunistycznym działająca na Reunionie. Ugrupowanie zostało założone jako odrębna formacja w 1959, kiedy to uniezależniło się od Francuskiej Partii Komunistycznej. Twórcą i wie ...

                                               

Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej

Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej – partia polityczna Federacji Rosyjskiej założona 14 lutego 1993. Uważa się za spadkobierczynię Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Organem kierowniczym partii jest jej Komitet Centralny. Komunist ...

                                               

Komunistyczna Partia Stanów Zjednoczonych

W sierpniu 1919 roku utworzona została Komunistyczna Partia Pracy Ameryki. Jej założycielami byli skrajnie lewicowi rozłamowcy z Socjalistycznej Partii Ameryki. Kilka dni później powstała konkurencyjna Partia Komunistyczna USA. Partie komunistycz ...