Blog strona 90
                                               

ISO 8859-16

ISO 8859-16, także znane jako Latin-10, bądź "Południowo-wschodnioeuropejskie” jest ośmiobitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Zestaw ten został zaprojektowany by pokryć języki: albański, chorwacki, fiński, francuski, irl ...

                                               

ISO 8859-2

ISO 8859-2 lub bardziej formalnie ISO/IEC 8859-2, również znane jako ISO Latin-2, bądź "środkowo–” i "wschodnioeuropejskie”, jest drugą częścią standardu kodowania znaków zdefiniowanego przez organizację ISO. Składa się ze 191 znaków łacińskiego ...

                                               

ISO 8859-3

ISO 8859-3, znane także jako Latin-3, bądź "południowoeuropejskie", jest 8-bitowym kodowaniem znaków należącym do rodziny ISO 8859. Oryginalnie zostało ono zaprojektowane do pokrycia języków, takich jak turecki, maltański i Esperanto, lecz wprowa ...

                                               

ISO 8859-4

ISO 8859-4, znane taż jako Latin-4 bądź "północnoeuropejskie" – 8-bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO/IEC 8859. Pierwotnie zostało ono zaprojektowane do pokrycia języków estońskiego, łotewskiego, litewskiego, grenlandzkiego i ...

                                               

ISO 8859-5

ISO 8859-5, zwane również "cyrylicznym", jest 8-bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO/IEC 8859. Zestaw ten oryginalnie powstał by pokryć języki używające cyrylicy, tj.: język bułgarski, białoruski, macedoński, rosyjski, serbski ...

                                               

ISO 8859-7

ISO 8859-7, także znane jako "greckie", jest 8-bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Zostało ono oryginalnie zaprojektowane do pokrycia języka nowogreckiego, jak również symboli matematycznych pochodzących z tego języka. ...

                                               

ISO 8859-9

ISO 8859-9, znane także jako Latin-5, bądź "tureckie", jest 8-bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Oryginalnie zostało one zaprojektowane by pokryć języki tureckie, oraz by mogło znaleźć więcej zastosowań niż ISO 8859-3. ...

                                               

Unikod

Unikod – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Uni ...

                                               

CP852

CP852) – 8-bitowe kodowanie znaków stosowane w systemach operacyjnych MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS i FreeDOS, w zamyśle mające zawierać znaki języków krajów Europy Wschodniej opartych na alfabecie łacińskim. Analogicznie jak w przypadku kodowania CP850 ...

                                               

Strona kodowa

Strona kodowa – wariant przypisania poszczególnym kodom binarnym różnych znaków pisarskich w ramach danego systemu kodowania. Różne strony kodowe przyjmują dla tego samego kodu odmienne znaki, a ponadto różnią się samymi zestawami znaków. W zależ ...

                                               

CP437

CP437 – 8-bitowe kodowanie znaków stosowane w systemach operacyjnych MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS i FreeDOS. Od czasu rozpowszechnienia się systemów operacyjnych Windows 3.x, a zwłaszcza Windows 95 i Windows NT 4.0, wykorzystujących kodowanie Windows-1 ...

                                               

CP850

CP850 – 8-bitowe kodowanie znaków stosowane w systemach operacyjnych MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS i FreeDOS, w zamyśle mające zawierać znaki języków krajów Europy Zachodniej opartych o alfabet łaciński. Tworząc to kodowanie dalece zmodyfikowano stronę ...

                                               

System pisma

pismo alfabetyczno-sylabiczne abugida – symbole oznaczają spółgłoski, a wartość samogłosek zmieniają znaki diakrytyczne np. indyjskie pismo dewanagari i pokrewne tybetańskie, tajskie itd. pismo spółgłoskowe abdżad – symbole oznaczają w zasadzie t ...

                                               

Pismo linearne A

Pismo linearne A – pismo używane w starożytnej Krecie; prawdopodobnie wywodzi się od najstarszego pisma tej cywilizacji, jakim było kreteńskie pismo hieroglificzne. Pisma linearnego A prawdopodobnie używano tylko w najstarszych miastach Krety, ja ...

                                               

Pismo tanguckie

Pismo tanguckie lub pismo Xixia – pismo używane w tanguckim państwie Zachodniego Xia między XI a XVI wiekiem. Stworzono je na rozkaz władcy tanguckiego, Jingzonga, w 1037 roku, na bazie pisma chińskiego oraz pisma Kitanów do zapisu języka tanguck ...

                                               

Ubuntu

Ubuntu – kompletna dystrybucja systemu operacyjnego GNU/Linux, przeznaczona głównie do zastosowań biurowych i domowych. Powstała również wersja serwerowa oraz na netbooki. Rozwój tej ostatniej zakończył się w 2011 roku, gdyż zdecydowano o połącze ...

                                               

Ubuntu Cola

Ubuntu Cola – gazowany napój bezalkoholowy zawierający kofeinę. Pierwsza Cola z Wielkiej Brytanii posiadająca certyfikat Fairtrade. Zawartość produktów Fairtrade w napoju wynosi 96%. Producentem jest Ubuntu Trading Company Ltd., z siedzibą w Lond ...

                                               

Ubuntu Kylin

Ubuntu Kylin – oficjalna wersja systemu Ubuntu przeznaczona dla użytkowników z Chin. System powstał jako kontynuacja porzuconego projektu KylinOS. W 2013 roku Canonical porozumiał się z Ministerstwem Przemysłu i Informatyzacji Chińskiej Republiki ...

                                               

Ubuntu One

Ubuntu One – usługa synchronizacji plików typu chmura obliczeniowa, Software as a Service oferowana w latach 2009-2014 przez firmę Canonical Ltd. Usługa umożliwiała przechowywanie danych oraz ich synchronizowanie pomiędzy różnymi komputerami. Ubu ...

                                               

Ubuntu Studio

Ubuntu Studio to oficjalna odmiana dystrybucji Ubuntu, przeznaczona specjalnie do zastosowań multimedialnych. Pierwsza wersja Ubuntu Studio została zaprezentowana 10 maja 2007.

                                               

Ubuntu Touch

Ubuntu Touch – system uniksopodobny będący mobilną wersją Ubuntu, rozwijana pierwotnie przez Canonical oraz Społeczność Ubuntu, następnie, przez projekt UBports, który w 2019 r. przekształcił się w Fundację UBports. Interfejs jest zaprojektowany ...

                                               

Ubuntu Titling

Ubuntu Titling lub Ubuntu-Title to zaokrąglona czcionka geometryczna bezszeryfowa. Została stworzony przez Andyego Fitzsimona do użytku z systemem operacyjnym Ubuntu i jego pochodnymi. Jest rozpowszechniany na podstawie licencji LGPL. Przed wydan ...

                                               

Państwa Europy

W Europie znajduje się 46 państw. 17 państw europejskich należy do strefy euro 18. państwo strefy euro to Cypr, w całości położony w Azji, ale jeszcze 6 używa tej waluty bez formalnego wejścia do strefy euro. 26 państw Europy jest stowarzyszonych ...

                                               

Cyrylica

Cyrylica – pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich, większości południowosłowiańskich i innych. Nazwa nawiązuje do apostoła Słowian – św. Cyryla, który wspólnie ze św. Metodym, prowadząc misję wielkomorawską wśród Słowi ...

                                               

Rumuńska cyrylica

Rumuńska cyrylica była używana do zapisywania języka rumuńskiego do roku 1860, gdy zastąpiono ją alfabetem transferowym, a następnie, w 1862, dzisiejszym zmodyfikowanym alfabetem łacińskim. W okresie dostosowywania rumuńskich dokumentów, map itp. ...

                                               

Alfabet bułgarski

Alfabet bułgarski – alfabet oparty na cyrylicy, tzw. grażdanka, służący do zapisu języka bułgarskiego. Składa się z następujących liter: Transliteracja zgodnie z Ustawy bułgarskiej o transliteracji od 2009, na język angielski: W 1945 roku usunięt ...

                                               

Lista liter cyrylicy

Lista liter cyrylicy – wykaz liter alfabetów opartych na cyrylicy wraz z językami, w których są lub były wykorzystywane poszczególne litery. Litery przedstawione w tabeli w postaci ilustracji nie są zawarte w Unikodzie, dlatego też nie ma możliwo ...

                                               

Ѹ

Ѹ, ѹ albo Ꙋ, ꙋ – litera cyrylicy będąca ligaturą liter О i У. Jest zapożyczeniem greckiego dwuznaku ου. Współcześnie w miejscu tej litery używana jest litera У

                                               

Є

Є, Єє – litera alfabetu ukraińskiego o podwójnej funkcji: w pozycji po spółgłosce oznacza palatalizację zmiękczenie tej spółgłoski i następującą samogłoskę, jest więc równoważna teoretycznemu dwuznakowi ЙЕ. Jej kształt pochodzi od starocyrylickie ...

                                               

Ї

Ї, Її – litera alfabetu ukraińskiego oznaczająca dwugłoskę i takiego też znaczenia nabrał znak Ї. Wymowa używają tego samego znaku I И. Znak ten przeszedł do cyrylicy z głagolicy, znak Ⱛ ižica, to litera z głagolicy, odpowiednik głosek jy, któryc ...

                                               

О

О – 12. litera podstawowej cyrylicy. Jest przypisywana dźwiękowi. Pochodzi od greckiej litery Ο. Ma taki sam kształt oraz brzmienie jak łacińska litera O.

                                               

Ӏ

Ӏ, ӏ czyli pałeczka – litera cyrylicy używana w językach kaukaskich. W zależności od języka służy do modyfikowania głoski ją poprzedzającej albo do zapisu zwarcia krtaniowego. Unikod: duża U+04C0, mała U+04CF.

                                               

С

С, Сс – litera podstawowej cyrylicy, oznaczająca spółgłoskę. Jej kształt pochodzi od jednego z wariantów greckiej litery Σ. W niektórych pozycjach oznacza spółgłoskę miękką: w języku bułgarskim przed И, Ю, Я – zależnie od dialektu.

                                               

Ӡ

Litera jest używana w języku abchaskim będąca 19. literą alfabetu wyrażająca spółgłoskę zwarto-szczelinową dziąsłową dźwięczną /ʣ/ tak jak polski dwuznak dz. W 1937 roku odrzucono wniosek o dodanie litery do alfabetu karelskiego.

                                               

Ԍ

Ԍ, ԍ – litera rozszerzonej cyrylicy, wykorzystywana w alfabecie Mołodcowa służącym do zapisu języka komi w latach 1920–1929 oraz 1936–1939. Litera ta służyła do oznaczania dźwięku.

                                               

А̄

А̄, а̄ – litera cyrylicy powstała od łacińskiego ā. Litera ta używana jest w dialekcie wyspy Beringa języka aleuckiego, a także w językach: mansyjskim, orokańskim i ulczyjskim.

                                               

Т

T, Tт – litera alfabetu cyrylickiego oznaczająca spółgłoskę. Powstała wprost z greckiej litery Τ. W niektórych pozycjach oznacza spółgłoskę miękką: w języku bułgarskim przed И, Ю, Я –. W alfabecie serbskim istnieje dodatkowa litera utworzona na b ...

                                               

Х

X, Хx – litera podstawowej cyrylicy używana w języku białoruskim, w języku rosyjskim, w języku ukraińskim oraz języku serbskim, macedońskim, bułgarskim i oznaczająca spółgłoskę. Pochodzi wprost od greckiej litery Χ.

                                               

Ү

Ү, ү – litera cyrylicy, przypominająca literę У, różniąca się od niej jednak pionową – a nie skośną – dolną kreską. Litera ta używana jest w współczesnej cyrylicy mongolskiej, gdzie oznacza ü, a także w innych językach azjatyckich korzystających ...

                                               

І

і – litera alfabetu cyrylickiego używana do zapisu głoski w języku białoruskim i ukraińskim. Dawniej stosowana była także w języku rosyjskim, ale została zastąpiona literą И и. W systemie liczbowym cyrylicy ma wartość 10. Nie należy jej mylić z l ...

                                               

Ј

Ј, Јј – litera cyrylicy używana w języku serbskim, języku macedońskim i w cyrylickim zapisie języka azerskiego. Służy do zapisywania głoski w połączeniach: ја, је, ју, które we wcześniejszej pisowni były oznaczane jednym znakiem: я, е, ю. W drugi ...

                                               

Ќ

Ќ, ќ – litera cyrylicy używana w alfabecie języka macedońskiego oznaczająca / c / lub / ʨ /. Jej łacińskim odpowiednikiem według normy ISO 9 jest litera "Ḱ”. Często odpowiada serbsko-chorwackiemu Ć/Ћ, a niekiedy także np. polskiemu i czeskiemu C, ...

                                               

В

В, Вв – trzecia litera podstawowej cyrylicy. Zwykle oznacza spółgłoskę. Jej kształt pochodzi od greckiej litery Β, która w czasie, gdy tworzyła się cyrylica, posiadała już tę właśnie wartość fonetyczną – stąd rozbieżność w wymowie między alfabete ...

                                               

Е

Е, Ее – szósta litera podstawowej cyrylicy przypisana zwykle dźwiękowi jest wymawiany w języku rosyjskim, języku mongolskim i w języku białoruskim.

                                               

К

К – 12 litera podstawowej cyrylicy. Jest zwykle przypisywana dźwiękowi. Może ulegać jak Г patalizacji. Pochodzi od greckiej litery Κ.

                                               

Ѯ

Litera ksi używana była do zapisu słów zapożyczonych z języka greckiego związanych z kościołem prawosławnym. W cyrylickim systemie liczbowym odpowiadała liczbie 60. Używana była w języku rosyjskim, kazachskim, ukraińskim, mołdawskim, rumuńskim i ...

                                               

Н

Н, Нн – 15. litera podstawowej cyrylicy, oznaczająca spółgłoskę. Pochodzi wprost od greckiej litery Ν i początkowo miała taki sam kształt, jednakże z biegiem czasu środkowa poprzeczka zmieniła swoją pozycję do poziomej. W niektórych językach może ...

                                               

О̆

О̆, о̆ – litera rozszerzonej cyrylicy, wykorzystywana w alfabecie języka itelmeńskiego i w alfabecie dialektu szuryszkarskiego języka chantyjskiego. W obydwu przypadkach odpowiada skróconemu dźwiękowi. Litera О̆ używana była również w języku mord ...

                                               

Ө

Ө – litera rozszerzonej cyrylicy wykorzystywana m. in. w językach: azerskim, kazachskim i jakuckim. Nie należy mylić jej z podobnie wyglądającą grecką literą Θ oraz cyrylicką Ѳ. W zależności od języka oznacza dźwięk.

                                               

Ѱ

Psi – litera wczesnej cyrylicy, pochodzi wprost od greckiej litery psi. Reprezentuje dźwięk /ps, wymawiany tak jak w polskim wyrazie ps alm. Używana była niegdyś do zapisu niektórych słów ukraińskich, np. ѱы. Obecnie jest używana jedynie w języku ...