Blog strona 92
                                               

Religia w Hiszpanii

Wolność wyznania jest zagwarantowana przez Konstytucję Hiszpańską. Według szacunków Centrum Badań Socjologicznych w Madrycie przeprowadzonych w 2019 roku znaczna większość społeczeństwa przyznaje się do katolicyzmu, ale mniej niż jedna trzecia uc ...

                                               

Religia w Kanadzie

Religia w Kanadzie obejmuje szeroki wachlarz grup i przekonań. Według spisu z 2011 roku największą religią wyznawaną przez większość społeczeństwa jest chrześcijaństwo. Członkami innych wspólnot religijnych jest 8.8% ludności, a 23.9% ludności ni ...

                                               

Religia w Kenii

Dominującą religią w Kenii jest chrześcijaństwo wyznawane przez około 85% ludności. Drugą pod względem liczebności wyznawców religią jest islam, wyznawany przez 10% ludności kraju. Inne religie w Kenii to tradycyjne religie plemienne, buddyzm, ba ...

                                               

Religia w Chinach

Religia w Chinach – od stuleci jest zdominowana przez religie chińskie i buddyzm. Te trzy systemy religijne, często wyznawane synkretycznie ukształtowały chińską kulturę. Najważniejszą rolę dla Chińczyków, jak i pozostałych ludów Dalekiego Wschod ...

                                               

Religia na Łotwie

Główną, tradycyjnie praktykowaną religią na Łotwie jest chrześcijaństwo. Najliczniej praktykowanym wyznaniem chrześcijańskim wśród etnicznych Łotyszy, z powodu silnych historycznych związków z krajami skandynawskimi i północnymi Niemcami, jest lu ...

                                               

Religia w Libii

Dominującym wyznaniem w Libii jest islam. 96.1% ludności deklaruje praktykę tej religii. Zdecydowana większość muzułmanów libijskich to sunnici. Islam jest zarówno duchowym przewodnikiem osób prywatnych, ale też istotnym elementem polityki rządu. ...

                                               

Religia w Mołdawii

Religia w Mołdawii – jest reprezentowana głównie przez prawosławie. Największe mniejszości religijne stanowią muzułmanie, protestanci i katolicy. 21.6% społeczeństwa jest bezwyznaniowa. Konstytucja Republiki Mołdawii gwarantuje wolność wyznania, ...

                                               

Monako

Księstwo Monako – niewielkie miasto-państwo położone w Europie Południowej nad Morzem Śródziemnym w obrębie Riwiery Francuskiej. Jest to najmniejsze po Watykanie niezależne państwo świata. Od 1866 jest w unii celnej z Francją, a od 1918 Francja u ...

                                               

Religia w Namibii

Religią dominującą w Namibii jest chrześcijaństwo, którą wyznaje 91.4% ludności. Druga pod względem liczebności grupa praktykuje tradycyjne religie afrykańskie i stanowi 4.5% ludności. Pozostali to głównie niereligijni. Według Operation World z 2 ...

                                               

Religia w Nigerii

Religia w Nigerii – kraju liczącym blisko 200 mln mieszkańców, zdominowana jest przez chrześcijaństwo – na południu i islam – na północy. Pozostali wyznający inne religie i nie wyznający żadnej religii, stanowią niewielki odsetek populacji. Znacz ...

                                               

Religia w Holandii

Holandia była historycznie głównie krajem chrześcijańskim, aż do końca XX wieku. Obecnie Holandia jest jednym z najbardziej zsekularyzowanych krajów Europy Zachodniej. Według danych z 2010 roku tylko 48.7% populacji Holandii wyznawało jakąś relig ...

                                               

Nowa Kaledonia

Nowa Kaledonia – francuskie terytorium zamorskie o statusie wspólnoty sui generis w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w Melanezji, około 1400 km na wschód od Australii i 1500 km na północny zachód od Nowej Zelandii.

                                               

Religia w Norwegii

Religia w Norwegii zdominowana jest przez luteranizm. Chociaż około 70% populacji należy do Kościoła Norweskiego, frekwencja w świątyniach wynosi tylko 10%. Członkami innych wspólnot religijnych jest około 10% ludności, a 20% ludności nie należy ...

                                               

Religia w Papui-Nowej Gwinei

Religia w Papui-Nowej Gwinei zdominowana jest przez chrześcijaństwo. Cześć społeczeństwa nadal jednak praktykuje tradycyjne wierzenia plemienne, magię i czary. Konstytucja i inne ustawy państwowe ochraniają wolność religijną. Rząd w praktyce prze ...

                                               

Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce

Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce – wspólnoty religijne istniejące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na początku XXI wieku działają one na mocy przepisów Konstytucji RP o wolności sumienia i religii oraz ustawy o gwarancjach wolnośc ...

                                               

Religia w Portugalii

Portugalia nie ma ustanowionej oficjalnej religii. Dominującą religią w Portugalii jest katolicyzm. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, 81% ludności Portugalii jest katolicka, ale tylko około 19% bierze udział we mszy i podejmuje re ...

                                               

Religie w Rosji

Religie w Rosji – na terenie Rosji działa kilkaset wspólnot religijnych, reprezentujących niemal wszystkie religie i wyznania współczesnego świata. Ze względu na specyfikę religijności Rosji i znaczne zróżnicowane wyznaniowe trudne jest uzyskanie ...

                                               

Religia w Rumunii

Rumunia jest państwem świeckim i nie ma ustanowionej religii państwowej. Jednak większość obywateli tego kraju jest chrześcijanami. Dominującym wyznaniem jest prawosławie. Największe mniejszości religijne zrzeszające ponad 5% ludności stanowią pr ...

                                               

Religia w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone są krajem o wielkim zróżnicowaniu wierzeń i praktyk religijnych. Różnorodność religijna Amerykanów jest wynikiem wielokulturowego pochodzenia imigrantów, niektóre religie natomiast zostały założone już po przybyciu do Stanów Zje ...

                                               

Religia w Macedonii Północnej

Konstytucja Macedonii Północnej gwarantuje wolność wyznania religijnego i rząd generalnie przestrzega tego prawa. Prawosławie jest zdecydowanie największym wyznaniem religijnym w Macedonii Północnej. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Pew ...

                                               

Religia w Senegalu

Religia w Senegalu – zdominowana jest przez wyznawców islamu, którzy stanowią ponad 90% społeczeństwa. Największą mniejszość religijną stanowią katolicy. Senegal słynie z tolerancji religijnej. Konstytucja Senegalu gwarantuje wolność w praktykowa ...

                                               

Religia w Serbii

Serbia jest tradycyjnie krajem chrześcijańskim począwszy od chrystianizacji Serbów przez misjonarzy Cyryla i Metodego w IX wieku. Dlatego dominującym wyznaniem jest prawosławie z Serbskim Kościołem Prawosławnym. Podczas panowania Imperium osmańsk ...

                                               

Religia na Słowacji

Według spisu z 2011 roku Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 62% Słowaków należało do Kościoła rzymskokatolickiego, 8.9% należało do różnych odłamów protestantyzmu, 3.8% należało do Kościoła greckokatolickiego, 0.9% należało do Kościoła Pr ...

                                               

Religia w Słowenii

Według badań Pew Research Center w 2010 roku dominującą religią jest chrześcijaństwo. Kościół rzymskokatolicki jest zdecydowanie największym wyznaniem chrześcijańskim w Słowenii. 74.8% mieszkańców Słowenii identyfikują się jako katolicy, 3% wyzna ...

                                               

Religia w Tanzanii

Z populacji około 42 milionów mieszkańców Tanzanii szacuje się, że około jedna trzecia to muzułmanie, co najmniej jedna trzecia to chrześcijanie i najwyżej jedna trzecia to wyznawcy tradycyjnych religii etnicznych. Muzułmanie w Tanzanii żyją głów ...

                                               

Togo

Togo, Republika Togijska – państwo w zachodniej Afryce nad Zatoką Gwinejską. Graniczy z Ghaną, Beninem i Burkina Faso. Obecnie członek Unii Afrykańskiej i ECOWAS.

                                               

Religia w Turcji

Religia w Turcji – od stuleci zdominowana jest przez islam, który wyznaje zdecydowana większość społeczeństwa. Około 1.2% jest niewierząca, a 0.5% wyznaje inne religie, głównie chrześcijaństwo. Przed islamem w Turcji powszechne było chrześcijańst ...

                                               

Religia w Ugandzie

Religia w Ugandzie – reprezentowana jest głównie przez dwie religie chrześcijaństwo i islam. W Ugandzie istnieje także niewielka ilość wyznawców tradycyjnych religii plemiennych, hinduizmu i bahaizmu. 0.5% ludności nie wyznaje żadnej religii. Wol ...

                                               

Religia w Finlandii

Większość ludzi w Finlandii jest, przynajmniej nominalnie, członkami kościołów chrześcijańskich, ale od 1980 roku, nastąpił gwałtowny wzrost liczby osób bez przynależności religijnej. Przed chrystianizacją główną religią był politeizm. W 2017 rok ...

                                               

Religia w Chorwacji

Wolność wyznania jest prawnie określona przez Konstytucję Chorwacji, która również określa wszystkie wspólnoty religijne, jako równe wobec prawa i niezależne od państwa. W 2015 było 54 zarejestrowane związki wyznaniowe. Zdecydowana większość ludn ...

                                               

Religia w Czadzie

Religia w Czadzie – wspólnoty religijne istniejące na terenie Republiki Czadu. W Czadzie, podobnie jak w większości państw afrykańskich leżących w pasie Sahelu, dominującą rolę odgrywają trzy religie: islam, chrześcijaństwo oraz tradycyjne religi ...

                                               

Religia w Czarnogórze

Religia w Czarnogórze jest zróżnicowana. Mimo że prawosławie jest dominującą formą religii, istnieje także sporo wyznawców islamu i katolicyzmu. Dominujące kościoły to Czarnogórski Kościół Prawosławny i Serbski Kościół Prawosławny. Zgodnie z Kons ...

                                               

Religia w Czechach

Czechy liczą 10 516 125 mieszkańców i historycznie są państwem chrześcijańskim, jednak obecnie są jednym z najbardziej zlaicyzowanych państw na świecie. Według najnowszego spisu powszechnego z 2011 roku 10.3% Czechów utożsamia się z katolicyzmem, ...

                                               

Religia w Szwecji

Religia w Szwecji – zdominowana jest przez luteranizm. Chociaż około 63% populacji należy do Kościoła Szwecji, frekwencja w kościołach wynosi poniżej 5%. Członkami innych wspólnot religijnych jest około 8% ludności, a 29% ludności formalnie nie n ...

                                               

Religia w Estonii

Estonia jest jednym z najmniej religijnych krajów Europy, około 70% populacji określa siebie jako osoby bezwyznaniowe. Wyznania z największą liczbą wiernych to protestantyzm i prawosławie. Według najnowszego sondażu Eurobarometr Poll 2010, 18% ob ...

                                               

Religia w Etiopii

Religia w Etiopii – tworzona jest przeważnie przez wyznawców rodzimych religii: prawosławie, islam i animizm. Według spisu powszechnego przeprowadzonego w 2007 roku, ponad 32 miliony osób należało do etiopskiego kościoła prawosławnego, ponad 25 m ...

                                               

Religia w Japonii

Religia w Japonii – rodzaj kodeksu moralnego, zespołu wierzeń, sposobu i filozofii życia, ściśle związanych z japońskimi wartościami społecznymi i kulturowymi. W Japonii istnieją obok siebie, uzupełniają się i przenikają dwie główne religie: shin ...

                                               

Religia we Francji

Religia we Francji – historycznie najważniejszym wyznaniem w kraju jest katolicyzm. Największą mniejszość religijną stanowią muzułmanie. Do innych większych grup należą: protestanci, prawosławni, ormianie, żydzi i buddyści. Według różnych badań o ...

                                               

Polinezja Francuska

Polinezja Francuska – wspólnota zamorska Francji obejmująca 5 archipelagów i ponad 150 wysp na Oceanie Spokojnym, we wschodniej części Polinezji. Łączna powierzchnia wysp to 3521 km², a ludność – 259.7 tys. mieszk. Stolicą tego terytorium jest Pa ...

                                               

Religie a homoseksualizm

Religie a homoseksualizm – religie odnoszą się w różny sposób do kwestii homoseksualności u ludzi. To odniesienie się poszczególnych wyznań do tej orientacji seksualnej ma wpływ na sytuację osób homoseksualnych w społeczeństwach wyznających poszc ...

                                               

Religia na Cyprze

Religia na Cyprze. Chrześcijanie stanowią 78% ludności cypryjskiej. Większość Greków cypryjskich, a więc większość ludności Cypru, jest członkami Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Cypru, podczas gdy większość Turków cypryjskich to muzułmani ...

                                               

Malediwy

Malediwy – archipelag oraz państwo wyspiarskie o tej samej nazwie, położone na Oceanie Indyjskim, ok. 500 km na południowy zachód od południowego krańca Indii. W XVI wieku wyspami starali się zawładnąć Portugalczycy i Holendrzy. Od roku 1796 a fo ...

                                               

Religia na Ukrainie

Na Ukrainie wolność wyznania gwarantowana jest przez konstytucję i ustawy. Według statystyk z 2011 roku istnieje 55 organizacji religijnych na Ukrainie. Według Operation World 61.1% ludności to prawosławni. Nie wyznający żadnej religii stanowią 1 ...

                                               

Religia starożytnego Rzymu

Religia starożytnego Rzymu – zbiór wierzeń i rytuałów praktykowanych w starożytnym Rzymie w formie kultu. Z powodu dużego zróżnicowania obrzędów, niektórzy mogą mówić o religiach starożytnego Rzymu. W wyniku podbojów prowadzonych przez Imperium r ...

                                               

Religie etniczne

Religia etniczna – system wierzeń wyznawanych przez konkretną grupę etniczną, wykształcony w jej obrębie i ściśle związany z jej tradycją, kulturą i specyfiką zamieszkiwanego terenu. Większość religii etnicznych jest politeistyczna lub animistyczna.

                                               

Ateizm

Ateizm – brak wiary w istnienie jednego bądź wielu bogów; ewentualnie odrzucenie teizmu, pogląd przeczący istnieniu sił nadprzyrodzonych i odrzucający wiarę w stwórcę. Może także uznawać religię za nienaukową i sprzeczną z nauką, sprzeczną z rozu ...

                                               

Nowy ateizm

Nowy ateizm to ruch ateistycznych pisarzy i naukowców XXI wieku, wyznających pogląd, że "religii nie powinno się jedynie tolerować, lecz należy jej przeciwdziałać, krytykować ją i poddawać racjonalnej argumentacji wszędzie tam, gdzie sięgają jej ...

                                               

Natura

Przyroda, in. natura – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworów i oddziaływania ludzi.

                                               

Geologia

Geologia – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet ...

                                               

Botanika

Botanika, roślinoznawstwo – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych dzi ...