Blog strona 98
                                               

Australia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980

Australię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 reprezentowało 120 zawodników, 92 mężczyzn i 28 kobiet. Flaga olimpijska używana przez reprezentację była wynikiem bojkotu Igrzysk.

                                               

Australia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008

Australię na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie reprezentowało 433 sportowców w 26 dyscyplinach. Australijczycy wzięli dotychczas udział we wszystkich letnich igrzyskach olimpijskich w tym dwa razy jako Australazja.

                                               

Australia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012

Australię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012, które odbyły się w Londynie reprezentowało 410 zawodników. Był to dwudziesty siódmy start reprezentacji Australii na letnich igrzyskach olimpijskich. Australia jako jedno z niewielu państw występ ...

                                               

Australia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016

Australię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 reprezentowało 420 zawodników: 208 mężczyzn i 212 kobiet. Był to dwudziesty ósmy start reprezentacji Australii na letnich igrzyskach olimpijskich.

                                               

Kotlina

Kotlina – rozległa, niezbyt mocno wydłużona, wklęsła forma terenu, ze wszystkich stron otoczona wzniesieniami. Może być w postaci zamkniętej lub otwartej. Kotliny powstają na skutek ruchów górotwórczych lub w wyniku erozji. Kotliny dzielimy m.in. ...

                                               

Kotlina Wielkich Jezior

Kotlina Wielkich Jezior – rozległa kotlina w zachodniej Mongolii. Rozciąga się ona pomiędzy pasmami górskimi: Tannu-Oła, Changaj, Ałtaj, Ałtaj Mongolski. Powierzchnia dna kotliny jest bardzo zróżnicowana morfologicznie, zawiera szereg niskich grz ...

                                               

Basen Angolski

Basen Angolski - część Oceanu Atlantyckiego, basen oceaniczny położony w jego południowo-wschodniej części, u wybrzeży Angoli i Konga, ograniczony Grzbietem Południowoatlantyckim, Wyniesieniem Gwinejskim i Grzbietem Wielorybim. Maksymalna głęboko ...

                                               

Basen Arabski

Basen Arabski − część Oceanu Indyjskiego, basen oceaniczny położony w jego północno-zachodniej części, ograniczony Grzbietem Arabsko-Indyjskim i Grzbietem Malediwskim, od północy przechodzi w Morze Arabskie. Maksymalna głębokość to 5875 m, zlokal ...

                                               

Basen Argentyński

Basen Argentyński - część Oceanu Atlantyckiego, basen oceaniczny położony w jego południowo-zachodniej części, u wybrzeży Argentyny, ograniczony Grzbietem Południowoatlantyckim, Wyniesieniem Rio Grande i Grzbietem Południowoantylskim. Maksymalna ...

                                               

Kotlina Darchadzka

Kotlina Darchadzka – kotlina śródgórska w północnej Mongolii, na zachód od Chubsugułu, pomiędzy górami Czerwona Tajga oraz Chordol Sardag i Bajan nuruu. Zbudowana ze skał osadowych. Przez kotlinę płynie rzeka Mały Jenisej Sziszged gol. W kotlinie ...

                                               

Uwał

Uwał – forma krasowej rzeźby terenu, zagłębienie będące wynikiem połączenia kilku lejów krasowych, jednak mniejsze niż polje. W procesie rozwoju uwału następuje całkowita likwidacja grzęd oddzielających poszczególne leje oraz stopniowe wyrównywan ...

                                               

Grzbiet Maskareński

Grzbiet Maskareński – podwodny płaskowyż w Oceanie Indyjskim, położony na północ i na wschód od Madagaskaru. Płaskowyż rozciąga się w przybliżeniu 2000 km od Seszeli na północy do wyspy Reunion na południu i obejmuje obszar ponad 115 000 km² płyc ...

                                               

Kotlina Minusińska

Kotlina Minusińska, Kotlina Chakasko-Minusińska – rozległe obniżenie w azjatyckiej części Rosji pomiędzy górskimi grzbietami Południowej Syberii: Kuźnieckim Ałatau na północy, Wschodnimi i Zachodnimi Sajanami na południu. Zajmuje pagórkowate, wyż ...

                                               

Basen oceaniczny

Basen oceaniczny – forma ukształtowania dna oceanicznego, ogromne obniżenia w skorupie, rozpościerające się poniżej szelfu i stoków kontynentalnych. Rozpościerają się one na głębokości od 3000 m do 6000 m i zajmują 50% powierzchni Ziemi. Dawniej ...

                                               

Kotlina Tuwińska

Kotlina Tuwińska – kotlina śródgórska w Tuwie, w Rosji, ograniczona Sajanem Wschodnim, Zachodnim, Ałtajem i górami Tannu-Oła, w górnym biegu rzeki Jenisej, zwanej na tym odcinku Uług-Chiem, i jej lewego dopływu, Chiemcziku. Rozciąga się na długoś ...

                                               

Dolina Tunkińska

Dolina Tunkińska - znajduje się w południowo-zachodniej części Buriacji w Rosji i rozciąga się na obszarze 190 km. Dolina Tunkińska zaczyna się 40 km na zachód od południowego krańca Bajkału. Od południa sąsiaduje z pasmem Chamar-Daban od strony ...

                                               

Kotlina Uwska

Kotlina Uwska, także Niecka Uwska – obniżenie tektoniczne w północno-zachodniej Mongolii i Rosji, między pasmami Tannu-Oła i Chan Chöchij; północna, najbardziej nizinna część Kotliny Wielkich Jezior. Kotlina wznosi się do 1500 m n.p.m. Najniżej p ...

                                               

Łańcuch górski

Łańcuch górski – teren górski o równolegle ułożonych pasmach wraz z kotlinami i przylegającymi do nich pogórzami. Na świecie wyróżnia się dwa podstawowe wielkie łańcuchy górskie: składa się z dwóch łuków, przebieg południkowy, występują częste zj ...

                                               

Koh-e Baba

Koh-e Baba – pasmo górskie w Hindukuszu, w środkowym Afganistanie. Najwyższy szczyt, Szah Foladi, osiąga 5143 m n.p.m. W górach znajdują się źródła rzek Hari Rod, Helmand, Kabul oraz Sorchab. Dominuje roślinność pustynna i stepowa.

                                               

Serra da Estrela

Serra da Estrela – łańcuch górski na Półwyspie Iberyjskim, najwyższe pasmo gór w kontynentalnej części Portugalii, położone w północno-środkowej części tego kraju, stanowi przedłużenie gór Kastylijskich. Jest ulokowane pomiędzy dolinami rzek Mond ...

                                               

Góry Abakańskie

Góry Abakańskie – pasmo górskie w Federacji Rosyjskiej, w południowej Syberii w Chakasji. Położone na granicy Ałtaju i Sajanu Zachodniego góry rozciągają się ok. 300 km, nad lewym brzegiem Jeniseju od ujścia rzeki Abakan do Krasnojarska Pasmo Czu ...

                                               

Góry Aberdare

Góry Aberdare – góry w Afryce, położone w środkowo-zachodniej Kenii, długie na 160 km biegną na północ od stolicy Kenii Nairobi. Najwyższy szczyt mierzy, według różnych źródeł 3994-4001 m n.p.m. Część obszaru łańcucha górskiego wraz z przyległymi ...

                                               

Góry Ałajskie

Góry Ałajskie, Ałaj – góry w Kirgistanie i częściowo w Tadżykistanie. Rozciągają się z zachodu na wschód na długości ok. 400 km i szerokości 70−80 km. Od północy ogranicza je Kotlina Fergańska, od południa zaś Dolina Ałajska. Najwyższy szczyt, Ta ...

                                               

Alaska (góry)

Alaska – pasmo górskie w Ameryce Północnej w stanie Alaska. Jest to najwyższa część łańcucha Kordylierów z najwyższym szczytem kontynentu – Denali. Długość ok. 1000 km. Zbudowane z granitów i ze skał osadowych. W części południowo-zachodniej czyn ...

                                               

Góry Andyjskie

Góry Andyjskie – pasmo górskie w Rosji, w północno-wschodniej części Wielkiego Kaukazu. Rozciąga się na długości ok. 60 km. Najwyższy szczyt osiąga 2736 m n.p.m. Pasmo zbudowane jest z głównie wapieni z okresu kredy. Wierzchowiny pokryte są łąkam ...

                                               

Góry Aniujskie

Góry Aniujskie, Góry Południowoaniujskie – góry w azjatyckiej części Rosji, w Czukockim Okręgu Autonomicznym. Leżą pomiędzy rzekami Mały Aniuj i Wielki Aniuj, na północ od Gór Kołymskich. Długość pasma ok. 380 km; maksymalna 1775 m n.p.m. Pik Gwa ...

                                               

Góry Bajkalskie

Góry Bajkalskie – góry w azjatyckiej części Rosji, w obwodzie irkuckim i Buriacji. Rozciągają się wzdłuż północno-zachodniego brzegu Bajkału; długość pasma ok. 300 km; średnia wysokość 1700–2000 m n.p.m.; najwyższy szczyt Góra Czerskiego 2572 m n ...

                                               

Góry Barguzińskie

Góry Barguzińskie – pasmo górskie w azjatyckiej części Rosji, rozciągające się wzdłuż północno-wschodniego brzegu Bajkału na długości ok. 280 km. Najwyższy szczyt osiąga 2840 m n.p.m. Pasmo zbudowane ze skał krystalicznych wieku późnoproterozoicz ...

                                               

Góry Nadbrzeżne (łańcuch górski)

Góry Nadbrzeżne – pasmo górskie w Ameryce Północnej, o długości około 1600 km, biegnące wzdłuż wybrzeża Pacyfiku w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Góry nadbrzeżne częściowo pokrywają się z pacyficznym systemem gór o identycznej polskiej nazwi ...

                                               

Góry Bzypijskie

Góry Bzypijskie – pasmo górskie w Abchazji, w południowej części Wielkiego Kaukazu. Rozciąga się na długości około 50 km. Największym jego szczytem jest Chimsa – 3033 m n.p.m. Góry zbudowane są głównie z wapieni. Występuje rozwinięty kras, liczne ...

                                               

Wielkie Góry Wododziałowe

Wielkie Góry Wododziałowe – łańcuch górski ciągnący się południkowo wzdłuż wschodnich wybrzeży Australii od Cieśniny Bassa na południu po półwysep Jork na północy na przestrzeni około 4000 km. Jego szerokość dochodzi do 640 km. Bywa błędnie nazyw ...

                                               

Góry Brooksa

Góry Brooksa stanowią najbardziej na północ wysuniętą część Kordylierów. Ciągną się na Alasce od granicy Kanadyjskiej na wschodzie do wybrzeża Morza Czukockiego na zachodzie. Ich długość wynosi ok. 1000 km. Najwyższym szczytem jest Mount Isto. Do ...

                                               

Wandż (góry)

Wandż – pasmo górskie w zachodnim Pamirze, w Tadżykistanie. Rozciąga się od południowego krańca Gór Akademii Nauk do rzeki Pandż, między rzekami Wandż i Jazgulom. Ma ok. 85 km długości. Wysokość przekracza 5000 m n.p.m. Pasmo zbudowane z granitów ...

                                               

Koh-e Wachan

Koh-e Wachan – pasmo górskie w południowym Pamirze, w Afganistanie i Tadżykistanie, między rzekami Pamir, Wachan i Amu-daria. Rozciąga się równoleżnikowo na długości ok. 160 km. Średnia wysokość wynosi 5000 m n.p.m., najwyższy szczyt osiąga 6281 ...

                                               

Wachsz (góry)

Wachsz – pasmo górskie w Tadżykistanie rozciągające się na długości ok. 80 km wzdłuż środkowego biegu rzeki Wachsz. Najwyższy szczyt osiąga 3141 m n.p.m. Pasmo zbudowane z piaskowców, wapieni, zlepieńców i iłów. Przeważa roślinność efemeryczna, c ...

                                               

Góry Wierchojańskie

Góry Wierchojańskie – łańcuch górski w azjatyckiej części Rosji, w Jakucji. Ciągnie się wygiętym łukiem od Morza Łaptiewów na północnym-zachodzie po rzekę Tompo na południowym-wschodzie i rzekę Ałdan na południu. Od zachodu ogranicza go dolina rz ...

                                               

Pasmo Wyhorlacko-Gutyjskie

Pasmo Wyhorlacko-Gutyjskie – makroregion fizycznogeograficzny w Wewnętrznych Karpatach Wschodnich. Pasmo Wyhorlacko-Gutyjskie jest pochodzenia wulkanicznego. Przylega do wewnętrznej strony pasma fliszowego i ciągnie się wzdłuż niego. Pocięte dopł ...

                                               

Góry Gagryjskie

Góry Gagryjskie – pasmo górskie leżące na południu pasma głównego Wielkiego Kaukazu, na północnym wschodzie terytorium Gruzji, przy granicy z Rosją, między rzekami Psou i Bzipi. Najwyższy szczyt, Agepsta, wznosi się na wysokość 3256 m n.p.m. Góry ...

                                               

Góry Gegamskie

Góry Gegamskie – pasmo górskie pochodzenia wulkanicznego, wypiętrzone w kredzie, położone w osi północ-południe między zachodnim brzegiem jeziora Sewan a Równiną Araratu. Średnia wysokość 2500 m n.p.m., najwyższy szczyt Ażdahak - 3598 m n.p.m. Ki ...

                                               

Gilboa (wzgórza)

Wzgórza Gilboa – pasmo górskie w północno-wschodniej części Samarii, położone w północnym Izraelu i północnej Autonomii Palestyńskiej.

                                               

Góry Hisarskie

Góry Hisarskie – pasmo górskie w Ałaju, sąsiadujące z górami Bajsuntau, Babatag i Aktau oraz z Pamirem od południa, a z Górami Zarafszańskimi od północy. Ciągnie się równoleżnikowo na przestrzeni ok. 200 km, stanowiąc dział wodny między dorzeczem ...

                                               

Pasmo Błękitne

Pasmo Błękitne – zewnętrzne, wschodnie i najwyższe pasmo górskie w łańcuchu Appalachów, w USA. Jego długość wynosi około 1000 km, szerokość 8–105 km. Najwyższy szczyt Pasma Błękitnego to Mount Mitchell. Pasmo Błękitne to góry zbudowane głównie z ...

                                               

Góry Darwaskie

Góry Darwaskie – pasmo górskie w północno-zachodnim Pamirze, w Tadżykistanie. Wschodnia część należy do Pamiru i łączy się z Górami Akademii Nauk. Pasmo rozciąga się na długości ok. 200 km. Najwyższy szczyt ma wysokość 6083 m n.p.m. Zbudowane głó ...

                                               

Góry Dżawacheckie

Góry Dżawacheckie – pasmo górskie w południowej Gruzji i północno-zachodniej Armenii. Rozciąga się na długości ok. 50 km. Najwyższy szczyt, Aczkasar, osiąga 3196 m n.p.m. Pasmo zbudowane głównie z trachitów. Zbocza pokryte stepami górskimi oraz ł ...

                                               

Jayawijaya (góry)

Jayawijaya – wschodnie pasmo Gór Śnieżnych w zachodniej części Nowej Gwinei, w Indonezji. Rozciąga się między pasmem Sudirman, a pasmem Star Mountains w Górach Centralnych. Jego długość wynosi 370 km. Najwyższymi szczytami są Puncak Mandala i Pun ...

                                               

Góry Zaałajskie

Góry Zaałajskie – góry w północnym Pamirze, na granicy Kirgistanu i Tadżykistanu; wschodni skraj leży w Chinach. Góry mają długość ok. 250 km, najwyższym szczytem jest Szczyt Lenina, charakteryzują się dużą ilością głębokich dolin rzecznych i wys ...

                                               

Góry Zangezurskie

Góry Zangezurskie – pasmo górskie na granicy Armenii i Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej. Rozciąga się południkowo na długości ok. 130 km, od górnego biegu rzek Tərtər i Arpa do Araksu. Najwyższym szczytem jest Kaputdżuch, który wznosi się ...

                                               

Góry Zarafszańskie

Góry Zarafszańskie – pasmo górskie w Hisaro-Ałaju, w Uzbekistanie i Tadżykistanie. Rozciąga się na długości ok. 370 km. Najwyższym szczytem jest znajdujący się w Tadżykistanie Czimtarga, sięgający 5489 m n.p.m. W górach występują lodowce górskie, ...

                                               

Iszkoszim (góry)

Iszkoszim – pasmo górskie w południowo-zachodnim Pamirze, na południu Tadżykistanu. Rozciąga się na długości ok. 90 km i biegnie wzdłuż prawego brzegu rzeki Pandż. Najwyższy szczyt, Majakowskij, osiąga wysokość 6096 m n.p.m. Występują zlodowaceni ...

                                               

Montes Caucasus

Montes Caucasus – poszarpany łańcuch górski w północno-wschodniej części widocznej strony Księżyca. Jego współrzędne selenograficzne wynoszą ☾ 38.24°N 10.00°E, a nazwa, nadana przez niemieckiego astronoma Johanna Heinricha von Mädlera pochodzi od ...