Poprzednia

Technologia. Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub informacji. Technologia może oznaczać kon ..
                                               

Technika informatyczna

Technika informatyczna, technika informacyjna, technologia informatyczna, technologia informacyjna, TI, IT – całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji. Stanowi połączenie zastosowań informatyki i telekomunikacji, obejmuje również sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne techniki związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, g ...

Technologia
                                     

Technologia

English version: Technology

Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub informacji. Technologia może oznaczać konkretny proces. Można rozpatrywać produkty pod względem technologiczności, czyli optymalizacji konstrukcji dla danego procesu, tak by dany projekt nie sprawiał trudności wykonania daną metodą.

                                     
 • Technologia magnetooptyczna ang. magneto - optical, MO - określenie technologii nośników danych opartej na połączonym wykorzystaniu światła laserowego
 • Muzyka i Technologia miesięcznik ogólnopolski skierowany do specjalistów związanych z branżą muzyczno - rozrywkową: realizatorów dźwięku, oświetlenia
 • Technologia rozpoznawania zdjęć technologia która pozwala na rozpoznawanie obiektów przedstawianych na cyfrowych obrazach o charakterze rastrowym.
 • Technologia olejków eterycznych dział technologii chemicznej zajmujący się metodami wytwarzania olejków eterycznych z olejkodajnych surowców roślinnych
 • 6 praw technologii Melvina Kranzberga: Technologia nie jest zła ani dobra, nie jest też neutralna. Wynalazek jest matką potrzeby. Technologia przychodzi
 • Technologia HPP, ciśnieniowanie, paskalizacja ang. high pressure processing nowoczesna metoda utrwalania żywności za pomocą wysokiego ciśnienia, dzięki
 • Technologia rozproszonego rejestru również Technologia rozproszonych rejestrów ang. Distributed Ledger Technology, DLT technologia rozproszonej
 • co większość używanych technologii różni się od współczesnych. Niniejszy artykuł przedstawia niektóre przykłady tej technologii oraz nauki, na której jest
 • Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji państwowa placówka naukowo - badawcza w Radomiu. Instytut Technologii Eksploatacji powstał w 1984
 • Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej jeden z dziesięciu wydziałów Politechniki Poznańskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Piotrowo
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dawniej Agencja Oceny Technologii Medycznych państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość

Użytkownicy również szukali:

nowoczesna technologia, technologia a technika, technologia produkcji, technologia przykłady,

...
...
...